ລົງໂຄສະນາ

ອັດຕາຄ່າໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການ ໃນເວບໄຊຂອງວຽງຈັນໃໝ່.

ວຽງຈັນໃໝ່.ເນັດ (www.vientianemai.net) ຂໍສະເໜີທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບທ່ານທີ່ສົນໃຈຢາກລົງ ໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຜ່ານທາງເວບໄຊຂອງວຽງຈັນໃໝ່ ຊຶ່ງໃນເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ ມີທັງສາລະໜ້າ ຮູ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນາໆສາລະ, ລົມກັບເພື່ອນຜູ້ອ່ານ, ກິລາ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ວຽງຈັນໃໝ່.ເນັດ ຍັງມີເນື້ອ ທີ່ສຳລັບໂຄສະນາ ແລະ ບໍລິການຂ່າວປະຊາສຳພັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດ 710×135 ພິກເຊ້ວລ໌
2. ປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດ 250×250 ພິກເຊ້ວລ໌

ຕິດຕໍ່ທີ່ເບີໂທ: 021 212623-4

error: Content is protected !!