ເຈົ້າຟ້າ​ງຸ່ມ ໂອວາດ 18 ຂໍ້

ດັ້ນ​ກີບ​ເມກ

   ຕາມ​ປະຫວັດສາດ ປີ 1353 ເປັນ​ປີ​ສະຫຼອງ​ໄຊຊະນະ​ຄັ້ງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ເຈົ້າຟ້າ​ງຸ່ມ ຈັດ​ຂຶ້ນ​ທີ່​ວັດ​ປ່າ​ສັກ (ເຂດ​ໂຮງຮຽນ​ປາກ​ປ່າ​ສັກ) ການ​ສະຫຼອງ​ໄຊ​ຄັ້ງ​ນີ້ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຂວັນ​ກຳລັງ​ໃຈ​ແກ່​ປະຊາຊົນ ແລະ ເສນາ​ອາມາດ ເພາະ​ເຈົ້າຟ້າ​ງຸ່ມ ໄດ້​ປະກາດ​ທ້ອນໂຮມ​ເປັນ​ອານາຈັກ​ລາວ​ລ້ານ​ຊ້າງ ທັງ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ເຈົ້າ​ຂຸນ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ປົກຄອງ​ບ້ານ​ເມືອງ ໃຫ້​ນຳ​ໃຊ້​ຫຼັກ​ສິນ​ທຳ​ນຳ​ທາງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ​ແກ່​ປະຊາຊົນ ເມື່ອ​ປະກາດ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ຂຸນ​ຕ່າງໆ​ແລ້ວ ເຈົ້າຟ້າ​ງຸ່ມ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໃຫ້​ໂອວາດ 18 ຂໍ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ຂຸນ​ທັງຫຼາຍ ເຊິ່ງ​ກາຍເປັນ​ແນວທາງ​ການ​ປົກຄອງ​ປະຊາຊົນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ ແລະ ຍຸຕິ​ທຳ​ແກ່​ທຸກ​ຝ່າຍ​ດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້​ຮັກສາ​ບ້ານ​ເມືອງ​ຢ່າ​ໃຫ້​ມີຂ້າ​ລັກ​ຄົນ​ໂຈນ (ໃຫ້​ກຳຈັດ​ພວກ​ຂີ້ລັກ​ປຸ້ນ​ຈີ້…)

2. ຢ່າ​ຜິດ​ຢ່າ​ຂ້ອງ​ກັນ ພ້ອມ​ກັນ​ດູ​ຂອບ​ບ້ານ​ຂອບເມືອງ (ໃຫ້​ສາມັກຄີ​ກັນ)

3. ຕ່າງ​ບ້ານ​ຕ່າງ​ເມືອງ​ເຂົາ​ຈະ​ບຽດບຽນ​ກໍ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຫັນ​ແຈ້ງ

4. ສອງ​ເດືອນ​ໃດ​ໃຫ້​ເມືອ​ໄຫວ້​ເສົາ​ທີ່​ຊຽງ​ທອງ

5. ເຖິງ​ເດືອນ​ຈຽງ​ເດືອນ​ສາມ​ໃຫ້​ຂຶ້ນ​ເມືອ​ຊຽງ​ທອງ ຊື່ສັດ​ຕໍ່​ເຈົ້າ​ກະສັດ

6. ເຈົ້າ​ທັງຫຼາຍ​ຢ່າ​ເອົາ​ໄພ່​ເປັນ​ຂ້ອຍ

7. ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂຸນ​ຢ່າ​ບຽດບຽນ​ໄພ່ ຢ່າ​ໂລບ​ລ່າຍ​ເອົາ​ຂອງ​ໄພ່ ໃຫ້​ເອົາໃຈໃສ່​ແກ່​ຄົນ​ທຸກ​ອານາ​ຖາ ຫາ​ວຽກ​ການ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຮັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ

8. ໃຫ້​ພິຈາລະນາ​ຕາມ​ຄອງ​ທຳ-ຢ່າ​ຟ້າວ​ເຊື່ອ​ຜູ້​ມາ​ຟ້ອງ​ກ່ອນ ໃຫ້​ຟັງ​ສອງ​ເບື້ອງ ຜູ້​ໃດ​ຜິດ-ຊອບ ກໍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຈ້ງ ຢ່າ​ເຫັນແກ່​ສິນ​ຈ້າງ…

   ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຫັນ​ວ່າ ຄຳ​ສອນ​ການ​ປົກຄອງ​ເມືອງ ແມ່ນ​ເນັ້ນ​ໃຫ້​ສະຫຼາດ ແກ້​ບັນຫາ​ໃຫ້​ຖືກ ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຍຸຕິ​ທຳ ບໍ່​ບັງ​ບຽດ​ໄພ່ຟ້າ​ປະຊາຊົນ   9. ຖ້າວ່າ​ເຈົ້າ​ຂຸນ​ໂລບ​ໂລພາ ປັບ​ໃໝ​ໄພ່​ຜູ້​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ເຮັດ​ໃຫ້​ໄພ່ (ປະຊາຊົນ) ເດືອດຮ້ອນ ໃຫ້​ປັບ​ໃໝ​ຂຸນ​ສອງ​ຮ້ອຍ… ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຂຸນ​ໄປ​ລັກ​ເອົາ​ຊັບ​ຂອງ​ໄພ່ ໃຫ້​ຖອດ​ຍົດ​ປົດ​ຕຳແໜ່ງ​ອອກ ມີ​ໂທດ​ໜັກ​ຂັນ​ຄ່າ​ຄຳ  10. ນາຍ​ວຽກ​ບອກ​ລູກ​ວຽກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຟັງ ແລ້ວ​ປ້ອຍ​ດ່າ​ເຂົາ​ກໍ​ມີ​ໂທດ​ໃຫ້​ປັບ​ໃໝ​ນາຍ​ວຽກ 11. ຖ້າ​ໄພ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຼວງ​ແລ້ວ​ຢ່າ​ໃຊ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮືອນ​ຕົນ 12. ເຈົ້າ​ຂຸນ​ຜູ້​ທຸບ​ຕີ​ໄພ່ (ປະຊາຊົນ) ຜູ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຫຼວງ​ແລ້ວ​ໃຫ້​ປັບ​ໃໝ​ຂຸນ​ຫົກ​ບາດ 13. ເຈົ້າ​ຂຸນ​ຢ່າ​ຍາດ​ດິນ​ດອນ​ຕອນ​ຫຍ້າ ໄຮ່ນາ ຮົ້ວ​ສວນ ເບິ່ງແຍງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ໄພ່ ສ້າງ​ບ້ານ​ແປງເມືອງ​ໃຫ້​ຮຸ່ງເຮືອງ 14. ບ້ານ​ເມືອງ​ຮົກ​ດົກໜາ​ໃຫ້​ຖາກ​ຖາງ​ສ້າງ​ແປງ 15. ຢ່າ​ໃຫ້​ໄພ່ຟ້າ​ຂ້າ​ໄທ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ຊັບ​ກັນ 16. ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຂຸນ​ຂຸດ​ເໝືອງ​ຝາຍ​ເຕັງ​ໃສ່​ໄຮ່ນາ​ຂອງ​ໄພ່ ໃຫ້​ໃສ່​ໂທດ​ປັບ​ໃໝ​ສາມ​ຮ້ອຍ ຖ້າ​ເຈົ້າ​ຂຸນ​ດື້​ດັນ​ກໍ​ໃຫ້​ຖອດ​ຍົດ 17. ຢ່າ​ຂ້ຽນ​ຕີ​ຄົນ​ໃຊ້ 18. ຢ່າ​ຍາດ​ເອົາ​ສິ່ງ​ຂອງ​ກັນ ຈົ່ງ​ຈື່​ເອົາ​ຄຳ​ສອນ​ແຫ່ງ​ກູ…

   ຖ້າ​ອ່ານ​ເຂົ້າໃຈ​ແລ້ວ​ຕີ​ຄວາມ​ໃຫ້​ຖືກ ຈະ​ເຂົ້າໃຈ​ວ່າ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ກະທຳ​ຕໍ່​ຜູ້​ຖືກ​ປົກຄອງ​ແມ່ນ​ບໍ່​ບຽດບຽນ​ໂລບ​ລ່າຍ ຕັດສິນ​ໃຫ້​ຍຸຕິ​ທຳ ຜູ້​ໃດ​ເຮັດ​ຜິດ​ທັງ​ຂຸນ ແລະ ນາຍ ກໍ​ໃຫ້​ໃສ່​ໂທດ ຖອດ​ຍົດ ເປັນ​ໂອວາດ​ທີ່​ກາຍເປັນ​ຫຼັກ​ປົກຄອງ​ຄວນ​ຮິ່ນຕອງ​ໃຫ້​ແຈ້ງ !.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
error: Content is protected !!