ຫຼັກສູດປັບປຸງໃໝ່ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຂັ້ນ ປ3 ຈະໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນປີ 2021

    ຜົນຈາກກອງປະຊຸມກວດແກ້ ແລະ ປັບປຸງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ3 ໃນອາທິດ ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກີລາ (ສວສ) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານວິຊາການຂຽນຫຼັກສູດ ແລະ ວາງແຜນ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຜ່ານແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື (ບີຄວາ).

    ທ່ານ ອ່ອນແກ້ວ ນວນນະວົງ ໄດ້ກ່າວເນັ້ນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຳເລັດ ຍັງຈະສືບ ຕໍ່ການກວດແກ້ຂັ້ນສຸດທ້າຍ ທັງຊຸດແບບຮຽນ ແລະ ຊຸດຄູ່ມືຄູທີ່ ສວສ ພ້ອມນີ້ ໃຫ້ຄະນະທີມງານວິຊາການຂຽນຫຼັກສູດ ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ເຮັດວຽກຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ສູງ ແລະ ນຳ​ເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການປັບປຸງຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ  ປ1 ແລະ ຂັ້ນປ2 ໃຫ້​ມີ​ຄວາ​ມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ສອດ​ຄ່ອງ ແລະ ພ້ອມ​ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການໄດ້ພິຈາລະນາ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຮັບຮອງຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໃນກາງເດືອນພະຈິກ 2020. 

    ຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ລວມມີວິຊາ ພາສາລາວ ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວິ​ຊາ​ພະ​ລະ​ສຶກ​ສາ ແລະ ພາສາອັງກິດ ການຈັດພິມ ແລະ ການແຈກຢາຍ ຈະເລີ່ມໃນເດືອນກັນຍາ 2021 ແລະ ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ3 ຈະໄດ້ຮັບຊຸດຄູ່ມືຄູ ພ້ອມທັງຈະໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມໃນຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່. 

# ຂ່າວ & ພາບ : ບຸນມີ

error: Content is protected !!