“ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ” ບັນຫາ​ທີ່​ຕ້ອງ​ເອົາໃຈໃສ່ ກ່ອນ​ສ້າງ​ບັນຫາ​ໃຫ້​ຊີວິດ

        ເບິ່ງ​ໃກ້​ບໍ່​ແຈ້ງ ອ່ານໜັງສື​ຕ້ອງ​ຢືດ​ສຸດ​ແຂນ ໂຟກ​​ັສ​ຊ້າ ຕາມົວ ເຄືອງ​ຕາ ເຈັບ​ຕາ ເຈັບ​ຫົວ ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ວ່າ​ມາ​ຖ້າ​ທ່ານ​ເຄີຍ​ປະສົບ​ພົບພໍ້ ນັ້ນ​ອາດ​ຈະ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ທ່ານ​ກຳລັງ​ພົບ​ກັບ​ບັນຫາ “ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ”.

  ຮູ້ຈັກ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ ອາການ​ທີ່​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊີວິດ​ທ່ານ​ມີ​ບັນຫາ​ກວ່າ​ທີ່​ຄິດ ຫຼາຍ​ຄົນ​ຄົງ​ເຂົ້າໃຈ​ວ່າ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ນັ້ນ​ມີ​ແບບ​ດຽວ ແຕ່​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ສາຍຕາ​ຍາວ​ນັ້ນ​ແບ່ງ​ໄດ້​ເປັນ​ສອງ​ປະເພດ ຄື “ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕັ້ງແຕ່​ກຳເນີດ” ແລະ “ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ”.

     ຊື່​ອາດ​ຈະ​ເບິ່ງ​ຄ້າຍຄື​ກັນ ແຕ່​ອາການ​ຂອງ​ສາຍຕາ​ຍາວ 2 ປະເພດ​ນີ້​ຕ່າງ​ກັນ​ຫຼາຍ ສຳລັບ​ອາການ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕັ້ງແຕ່​ກຳເນີດ ຈະ​ເກີດ​ຈາກ​ຂະໜາດ​ໜ່ວຍ​ຕາ​ນ້ອຍ​ກວ່າ​ປົກກະຕິ ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຸດ​ລວມ​ແສງ​ຂອງ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ໃກ້ ຫຼື ໄກ ບໍ່​ມີ​ຈຸດ​ສຸມ​ເທິງ​ຈໍ​ປະສາດ​ຕາ ເຮັດ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ບໍ່​ຄົມ​ແຈ້ງ.

        ແຕ່​ສຳລັບ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ​ນັ້ນ ມັກ​ຈະ​ເລີ່ມ​ເຫັນ​ອາການ​ຕັ້ງແຕ່​ອາຍຸ​ເລີ່ມ​ເຂົ້າ​ເລກ​ສາມ​ປາຍໆ ຫຼື ຫາກ​ເຂົ້າ​ເລກ​ສີ່ ຮັບຮອງ​ວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ພົບ ເພາະ​ການ​ປັບ​ໂຟກ​​ັສ​ຂອງ​ເລນ​ຕາ​ຈະ​ຂີ້ຮ້າຍ​ລົງ ແລະ ບັນຫາ​ມັນ​ຢູ່​ຈຸດ​ນີ້​ນີ້​ແຫຼະ ເພາະ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນ​ໂຣກ ແລະ ປິ່ນປົວ​ບໍ່​ໄດ້​ເໝືອນ​ອາການ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ແຕ່​ກຳເນີດ ແຕ່​ເປັນ​ເພາະ​ຍິ່ງ​ອາຍຸ​ຍິ່ງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ສາຍຕາ​ທີ່​ໃຊ້​ມາ​ຢ່າງ​ຍາວ​ນານ​ກໍ​ເລີ່ມ​ເກີດ​ອາການ​ລ້າ​ລົງ​ຈົນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຮູ​ມ່ານ​ຕາ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ​ລົງ ປະລິມານ​ນ້ຳ​ຕາ​ຫຼຸດ​ລົງ ເລນ​ແກ້ວຕາ​ມີ​ຄວາມ​ຫົດ​ຢືດ​ໜ້ອຍ​ລົງ.

    ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍໆ​ຄົນ ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລຍະ​ປາຍ​ເລກ​ສາມ ຈະ​ພົບ​ເຫັນ​ບັນຫາ​ເບິ່ງ​ໃກ້ໆ​ບໍ່​ຄ່ອຍ

ແຈ້ງ ການ​ຖອຍ​ອອກ ຫຼື​ຍື່ນ​ແຂນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ອ່ານໜັງສື​ໄດ້ ອາດ​ຈະ​ພໍ​ຊ່ວຍ​ໄດ້ ແຕ່​ກໍ​ເຮັດ​ໄດ້​ພຽງ​ແຕ່​ເບິ່ງ​ເຫັນ ແຕ່​ບໍ່​ຄົມ​ແຈ້ງ​ເໝືອນ​ເດີມ ບາງ​ຄົນ​ອາດ​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ໂຟກ​​ັສ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ຊ້າ​ລົງ ເວລາ

ຕ້ອງ​ເບິ່ງ​ສະຫຼັບ​ກັນ​ລະຫວ່າງ​ໄລຍະ​ໃກ້​ກັບ​ໄກ ຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ອຸບັດເຫດ​ເລີຍ ແຕ່​ບັນຫາ​ທີ່​ຄິດ​ວ່າ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ເຄີຍ​ເຫັນ​ຄື ຈະ​ອ່ານໜັງສື​ຕ້ອງ​ໃສ່​ແວ່ນ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ສ່ວນ​ຈະ​ເງີຍ​ໜ້າ​ມາ​ເບິ່ງ​ອີກ​ໄລຍະ​ກໍ​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ແວ່ນ​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ.

   ເຫັນ​ບໍ​ວ່າ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ​ນີ້ ສ້າງ​ບັນຫາ​ກວ່າ​ທີ່​ຄິດ ແຕ່​ຫຼາຍ​ຄົນ​ກໍ​ຍັງ​ຄົງ​ຝືນ​ໃຊ້​ສາຍຕາ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ຕົວ​ຊ່ວຍ​ກັນ​ຢູ່ ບອກ​ເລີຍ​ວ່າ ຖ້າ​ບໍ່​ຮີບ​ຫາ​ຕົວ​ຊ່ວຍ ສາຍຕາ​ຈະ​ຍິ່ງ​ຂີ້ຮ້າຍ​ລົງ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ.

    ອ່ານ​ມາ​ເຖິງ​ບ່ອນ​ນີ້ ຖ້າ​ເລີ່ມ​ເຫັນ​ວ່າ​ສາຍຕາ​ຍາວ​ຕາມ​ໄວ​ນັ້ນ​ເປັນ​ບັນຫາ ແລະ ບໍ່​ຢາກ​ຝືນ

ໃຊ້​ສາຍຕາ​ແບບ​ເດີມໆ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ເຮົາ​ຢາກ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ຮູ້ຈັກ​ກັບ Zenith Iden ໂປຣ​ເກຣ​​ສ​ຊີ​​ຟ​ເລນ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເບິ່ງ​ແຈ້ງ​ທຸກ​ໄລຍະ ໃກ້ ກາງ ໄກ ດ້ວຍ​ເລນ​ດຽວ ບໍ່​ຕ້ອງ​ປ່ຽນ​ແວ່ນ​ເລື້ອຍໆ ໂຟກ​​ັສ​ໄດ້​ໄວ​ຂຶ້ນ​ທຸກ​ໄລຍະ.

                      ວ. ດາລາ​ວົງ – ນຳ​ສະເໜີ

error: Content is protected !!