ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່​ສູງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ສະຖານທີ່​ເຮັດ​ວຽກ

ໂຄງການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຜະລິດ ເປັນ​ໂຄງການ​ທຳ​ອິດ​ຕໍ່​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ​ແຮງ​ງານ​ຂອງ ​ສປປ ລາວ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໝັບ​ສະ​ໝູນ​ຈາກ​ໂຄງການ​ກອງ​ທຶນ​ວິ​ຊັນ​ເຊ​ໂລ​ຟັ້ນ (Vision Zero Fund Project) ເຊິ່ງ​ເປັນ​ກອງ​ທຶນ​ລວມ​ທີ່​ມີ​ຫຼາຍ​ພາກສ່ວນ​ປະກອບ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ກອງ​ທຶນ​ຈາກ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອກະ​ຊົນ ໂດຍ​ກອງ​ທຶນ​ດັ່ງກ່າວ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້​ໄດ້​ສະໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຢູ່ 7 ປະເທດ​ຄື: ປະເທດ​ມ້ຽນ​ມາ ມາດາ​ກາດ​ສະ​ກ້າ ເອ​ທີ​ໂອ​ເປຍ ​ສປປ ລາວ ຕູ​ນີ​ເຊຍ ໂຄ​ລົມ​ເບຍ ແລະ ແມັກ​ຊິ​ໂກ້ ເປັນ​ທຶນ​ສະ​ໝັບ​ສະ​ໝູນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ຜະລິດ​ເຊິ່ງ​ຈະ​ລົງ​ເລິກ​ໃນ​ສອງ​ຂະແໜງການ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ ເຊັ່ນ: ຂະແໜງ​ອຸດສາຫະກຳ​ຕັດຫຍິບ ແລະ ຂະແໜງ​ກາເຟ ເປັນ​ຂະແໜງ​ທີ່​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ສິນຄ້າ​ອອກ​ໄປ​ຂາຍ​ຢູ່​ຕ່າງປະເທດ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ເນື່ອງ​ຈາ​ກວ່າ​ປະເທດ​ທີ່​ຮັບ​ຊື້​ສິນຄ້າ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ແຮງ​ງານ​ເວົ້າ​ລວມເວົ້າ​ສະເພາະ​ຕໍ່​ວຽກ​ງານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ​ແຮງ​ງານ.

ວຽກ​ງານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ​ແຮງ​ງານ​ແມ່ນ​ກິດຈະກຳ​ຮ່ວມ​ລະຫວ່າງ​ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ແລະ ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ​ໃນ​ການ​ຮັບປະກັນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ​ແຮງ​ງານ​ໃນ​ສະຖານທີ່​ເຮັດ​ວຽກ ການ​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ມີ​ສຸຂະພາບ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈຳເປັນ​ທີ່​ລັດຖະບານ ແລະ ຜູ້​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ ຫຼື ຜູ້​ລົງທຶນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຄຳນຶງ​ເຖິງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ​ອຸປະຕິເຫດ​ແຮງ​ງານ ແລະ ພະຍາດ​ອາຊີບ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ເຊິ່ງອົງການ​ແຮງ​ງານ​ສາກົນ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະເນ​ວ່າ: ສະເລ່ຍ​ແລ້ວ​ໄດ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຍ້ອນ​ອຸປະຕິເຫດ​ແຮງ​ງານ ແລະ ພະຍາດ​ອາຊີບ​ຈຳນວນ 5.000 ຄົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ປະມານ 2-2,3 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ  ໃນ​ນັ້ນ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຍ້ອນ​ພະຍາດ​ອາຊີບ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ປະມານ 1,7-2 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

ສຳລັບ​ຢູ່ ​ສປປ ລາວ ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ອຸປະຕິເຫດ​ແຮງ​ງານ ແລະ ພະຍາດ​ອາຊີບ​ຫຼາຍ​ພໍ​ສົມຄວນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ລະບົບ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ຖານ​ຂໍ້​ມູນ ບໍ່​ມີ​ລະບົບ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ລະບົບ​ການ​ເກັບ​ກຳ ແລະ ລາຍ​ງານ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ກໍ່​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ດີ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ ເຊິ່ງ​ຍັງ​ມີ​ຫລາຍ​ຫົວໜ່ວຍ​ແຮງ​ງານ​ບໍ່​ນຳ​ເອົາ​ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ​ໄປ​ກວດ​ສຸຂະພາບ​ປະຈຳ​ປີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ພະຍາດ​ອາຊີບ​ຈາກ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ອຸບ​ປະຕິ​ເຫດ​ຕ່າງໆ ກໍ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ.

ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນກ​ແຮງ​ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ​ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ​ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ມີ​ຈຳນວນ​ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທັງ​ໝົດ 170 ຄົນ ໃນ​ນັ້ນ​ເສັຍ​ອົງຄະ 31 ຄົນ ແລະ ເສັຍ​ຊີວິດ 20 ຄົນ ສາເຫດຂອງ​ອຸປະຕິເຫດ​ແຮງ​ງານ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ແມ່ນ​ຕົກ​ຈາກ​ບ່ອນ​ສູງ ໄຟຟ້າ​ຊອດ ຍ້ອນ​ເຄື່ອງ​ຈັກ ສິ່ງ​ຂອງ​ຕົກ​ໃສ່ ແລະ ຄ່າ​ປິ່ນປົວ​ທັງ​ໝົດ 85.700.000 ກີບ ແລະ ເງິນ​ອຸດ​ໝູນ 32.300.000 ກີບ ພະຍາດ​ອາຊີບ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກໍ່​ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ພິສູດ​ໄດ້ບໍ່​ສາມາດ​ຢັ້ງຢືນ​ໄດ້​ວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ເປັນ​ພະຍາດ​ອາຊີບ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ທາງ​ດ້ານ​ນີ້​ໂດຍ​ກົງ​ກໍ່​ຄື​ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ວິຊາ​ສະເພາະ​ດ້ານ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ບົ່ງມະຕິ ແລະ ຢັ້ງຢືນ​ຜົນ​ການ​ກວດ​ສຸຂະພາບ​ໃຫ້​ແກ່​ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຮງ​ງານ​ນັ້ນ​ກຳລັງດຳເນີນ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ​ໜ່ວຍ​ງານ ການ​ສຳ​ຫຼວດ ແລະ ເກັບ​ກຳ​ສະຖິຕິ​ຈຳນວນ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ຫົວໜ່ວຍ​ແຮງ​ງານ ເພື່ອ​ດຳເນີນ​ການ​ກວດ​ສຸຂະພາບ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ແລະ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະເທດ ຢູ່ ​ສປປ ລາວ.

     ປັດຈຸບັນ​ເສດຖະກິດ​ມີ​ການ​ຂະຫຍາຍ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ຕະຫຼອດ​ຫຼາຍ​ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ການ​ລົງທຶນ​ເພື່ອ​ດຳເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ການ​ຜະລິດ ການ​ບໍລິການ ແລະ ການ​ກໍ່ສ້າງ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແຮງ​ງານ​ເພີ່ມ​ຂື້ນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫຼວງຫຼາຍ ແຕ່​ແຮງ​ງານ​ລາວ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຮງ​ງານ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ຫຼື ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ອຸປະຕິເຫດ​ແຮງ​ງານ ພະຍາດ​ອາຊີບ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ຫຼາຍ​ຂື້ນ ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາໃຈໃສ່​ເບິ່ງແຍງ​ຜູ້​ອອກແຮງ​ງານ​ທາງ​ດ້ານ​ເງື່ອນໄຂ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ແລະ ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ອຸປະຕິເຫດ​ແຮງ​ງານ ການ​ເກີດ​ພະຍາດ​ອາຊີບ ດັ່ງນັ້ນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ດັ່ງກ່າວ​ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ທັງ​ພາກ​ລັດ ແລະ ເອກະ​ຊົນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກຳນົດ​ລາຍ​ລະອຽດ​ຢູ່​ໃນ​ນິຕິ​ກຳ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຕາມ​ເງື່ອນໄຂ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ປະເທດ.

error: Content is protected !!