ອາຫານ​ຄ້າງ​ຄືນ-ອຸ່ນ​ຊ້ຳ ສ່ຽງ ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ

    ໃຜ​ທີ່​ມັກ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ຄ້າງ​ຄືນ ຫຼື​ອຸ່ນ​ຊ້ຳ​ເລື້ອຍໆ ຕ້ອງ​ລະວັງ​ອັນຕະລາຍ​ອັນ​ໃດ​ຫຼື​ບໍ່ ? ສ່ຽງ​ພະຍາດ​ມະ​ເຮັງ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຄິຍ​ໄດ້​ຍິນ​ກັນ​ມາ ຫຼື​ບໍ່ ?  ຜູ້​ຂຽນ​ມີ​ຄຳ​ຕອບ​ມາ​ຝາກ​ກັນ

    ອາຫານ​ຄ້າງ​ຄືນ-ອຸ່ນ​ຊ້ຳ ສ່ຽງ “ມະ​ເຮັງ” ຫຼື​ບໍ່ ?

    ຕາມ​ທີ່​ມີ​ການ​ເຜີຍແຜ່​ຂໍ້​ມູນ ກິນ​ອາຫານ​ຄ້າງ​ຄືນ​ກັບ​ມາ​ອຸ່ນ​ຊ້ຳ ສ່ຽງ​ເປັນ​ມະ​ເຮັງ​ນັ້ນ ການ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ຄ້າງ​ຄືນ​ແລະ ກັບ​ມາ​ອຸ່ນ​ຊ້ຳ ບໍ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ເກີດ​ພະຍາດ​ມະ​ເຮັງ ແຕ່​ອັນຕະລາຍ​ອາດ​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ເກັບ​ຮັກສາ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ວິທີ ເຊັ່ນ ມ້ຽນ​ໃນ​ຕູ້ເຢັນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຢັນ​ບໍ່​ພຽງພໍ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ເຊື້ອ​ຈຸ​ລິນ​ຊີ​ຈະເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ຈົນ​ສ້າງ​ສານພິດ​ຂຶ້ນ​ມາ ເມື່ອ​ກິນ​ອາຫານ​ເຫຼົ່ານັ້ນ​ເຂົ້າ​ໄປ ກໍ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ລະບົບ​ທາງ​ເດີນ​ອາຫານ​ໄດ້ ນອກຈາກ​ນີ້ ອາຫານ​ທີ່​ເຮັດ​ປະ​ໄວ້​ນານ ແລະ ມີ​ການ​ອຸ່ນ​ຊ້ຳ ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຸນຄ່າ​ທາງ​ໂພຊະ​ນາ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ ລວມ​ເຖິງ​ມີ​ລົດ​ຊາດ​ປ່ຽນ​ໄປ.

    ການ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ທີ່​ຄ້າງ​ຄືນ ແລະ ກັບ​ມາ​ອຸ່ນ​ຊ້ຳ ຄວນ​ຄຳນຶງ​ເຖິງ​ອຸນຫະພູມ​ຂອງ​ການ​ເກັບ​ຮັກສາ ແລະ ການ​ອຸ່ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ປົນ​ເປື້ອນ​ຂອງ​ຈຸ​ລິນ​ຊີ ແລະ ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ພະຍາດ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ລະບົບ​ທາງ​ເດີນ​ອາຫານ ເຊັ່ນ: ຖ່າຍ​ຍາກ ຖອກທ້ອງ ເປັນຕົ້ນ.

     ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ປະໂຫຍດ​ສູງ​ສຸດ ຄວນ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ທີ່​ສົດ​ໃໝ່ ບໍ່​ປົນ​ເປື້ອນ​ສານ​ກໍ່​ມະ​ເຮັງ ແລະ ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ສຸກໆ ດິບໆ ຕະຫຼອດ​ຈົນ​ຮູ້​ວິທີ​ເກັບ​ຮັກສາ​ອາຫານ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ມ້ຽນ​ໃນ​ພາຊະນະ​ທີ່​ປິດ​ຝາ​ສະໜິດ ມ້ຽນ​ໃນ​ຕູ້ເຢັນ​ທີ່​ມີ​ອຸນຫະພູມ​ບໍ່​ສູງ​ເກີນ​ກວ່າ 5-7 ອົງສາ​ເຊ ແລະ ບໍ່​ຄວນ​ອຸ່ນ​ອາຫານ​ຮັບ​ປະທານ​ເກີນ 2 ເທື່ອ ຫາກ​ເກີນ​ກວ່າ​ນັ້ນແລ້ວ​ຍັງ​ຮັບ​ປະທານ​ບໍ່​ໝົດ ແນະນຳ​ໃຫ້​ຖິ້ມ​ໄປ​ເລີຍ​ຈະ​ດີ​ກວ່າ.

error: Content is protected !!