ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ດີຈີຕອນໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດອາຊີ-ປາຊີຟິກ

    ເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງທາງດີຈີຕອນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະ ບາດຂອງໂຄວິດ-19 ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການມີຄວາມຈຳເປັນຫຼາຍ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນການເຊື່ອມຕໍ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານດີຈີຕອນ ນີ້ແມ່ນປະເດັນສຳຄັນຂອງການນຳສະເໜີໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບ “ຍຸດທະສາດສຳລັບການແກ້ໄຂການແບ່ງແຍກທາງດີຈີຕອນໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເພີ່ມການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ” ທີ່ຈັດໂດຍໜັງສືພິມການເງິນ ແລະ ຫົວເຫວີຍ ໃນອາ ທິດຜ່ານມາ.

    ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເລັ່ງໃສ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂດຍຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ຢຸດນິ້ງ ແລະ ປະຊາກອນໄວໜຸ່ມສາວ ຄວາມຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ສຳຄັນຂອງການເຂົ້າເຖິງດີຈີຕອນ ແຕ່ຍັງຂັດຂວາງສ່ວນແບ່ງຜົນປະໂຫຍດທາງດີຈີຕອນໃນວົງກວ້າງ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການຟື້ນໂຕທີ່ຊ້າລົງຈາກການລະບາດໃຫຍ່ ICT ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກວິທີການພື້ນຖານໃນການຊຸກຍູ້ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

    ທ່ານ Michael Macdonald ຫົວໜ້າຝ່າຍດີຈີຕອນຂອງຫົວເຫວີຍອາຊີ-ປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດແຮງງານທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄາດວ່າໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ຈະມີປະຊາຊົນ 400.000 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານດີຈີຕອນ ຜ່ານບັນດາໂຄງການການສຶກສາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫົວເຫວີຍ ເຊັ່ນ: “Seeds for the Future” ແລະ “ASEAN Academy”.

    ທ່ານ ສຈ Yin Haitao ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານ ມະຫາວິທະຍາໄລ Shanghai Jiaotong ກ່າວວ່າ: ໂດເມນຂອງຄວາມຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການເຮັດໂຄງການມາຍາວນານ ໂຄງການ RuralStar ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນດ້ານ ICT ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິການໃນທ້ອງຖິ່ນ ສາມາດສະໜອງການບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ດີຈີຕອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຮູບແບບການຄ້າ-ຂາຍໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຊົນນະບົດ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ ທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງດີຈີຕອນ ຫົວເຫວີຍໄດ້ເລີ່ມໂຄງການ RuralStar ຮ່ວມກັບຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖິ່ນທົ່ວໂລກ ລວມທັງປະເທດໄທ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໂຊລູຊັນນີ້ຈະປ່ຽນຈາກເສົາແບບດັ້ງເດີມ ແທນດ້ວຍເສົາທີ່ສາມາດກຳເນີດໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານຜະລິດກາຊວນ ເປັນພະລັງງານແສງ ຕາເວັນ ທ້າຍປີ 2020 ແຜນງານຊົນນະບົດຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ 60 ປະເທດ ເຊິ່ງມີປະຊາຊົນ 50 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການລິເລີ່ມນີ້ ໂຄງການ RuralStar ຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ອົງກອນໃນພາກພື້ນທີ່ດ້ອຍພັດທະນາ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ມີຢູ່ຮູບແບບອອນລາຍ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາພາກພື້ນນີ້.    

ທ່ານ Poon King Wang ຜູ້ອຳນວຍການສູນ Lee Kuan Yew for Innovative City ມະຫາ ວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການອອກແບບສິງກະໂປ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອເພີ່ມທັກສາໃຫ້ຜູ້ຄົນຈາກຮຸ່ນຕໍ່ຮຸ່ນ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຄຸນນະ ພາບຊີວິດຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານດ້ານການປ່ຽນແປງທາງດີຈີຕອນ ພວກເຮົາຕ້ອງສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນລະບົບນິເວດ ນອກນີ້ ທ່ານ Sofia Shakil ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງ ການເສດຖະກິດ ມູນນິທິອາຊີ ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ມີຕໍ່ການຫວ່າງງານຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮີບດ່ວນໃນການລົງທຶນການສ້າງທັກສະ ພ້ອມນີ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈາກຂົງເຂດຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການສ້າງລະບົບນິເວດ ລວມທັງລັດຖະບານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຜູ້ນຳຈາກພາກສ່ວນທີ 3 ເພື່ອຂັບເຄື່ອນ ສົ່ງເສີມການລວມເອົາດີຈີຕອນ ຕື່ມອີກ.

error: Content is protected !!