BIC ສະໜອງເງິນທຶນໃນຮູບແບບການປ່ອຍສີນເຊື່ອ

    ພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງເງິນກູ້ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືໃນການສະໜອງເງິນທຶນໃນຮູບແບບການປ່ອຍສີນເຊື່ອ ລະຫວ່າງທະນາຄານ ບີໄອຊີ (BIC) ລາວ ຈຳກັດ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2021 ຢູ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຮ່ວມລົງນາມຄັ້ງນີ້ ມີຂຶ້ນລະຫວ່າງທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ທ່ານ ລິມ ໄວ ຮຸງ ຜູ້ອຳນວຍການທະນາຄານ BIC ລາວ ຈຳກັດ ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ. 

    ທ່ານ ລິມ ໄວ ຮຸງ ກ່າວວ່າ: ທະນາຄານ BIC ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທະນາຄານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພາຍໃຕ້ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາມຸ່ງໝັ້ນກັບຈຸດປະສົງໃນການພະຍາຍາມ ແນໃສ່ບັນດາຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງເງິນກູ້ຢືມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົວເຮືອນເຂດຊົນນະບົດ ພ້ອມກັບທັດສະນະການສະໜອງສິນເຊື່ອທີ່ຢຶນຍົງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ເປັນທີ່ດຶງດູດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນ ມາພ້ອມກັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເໝາະສົມ. 

    ປັດຈຸບັນ ບ່ອນໃດທີ່ມີການສະໜອງທຶນ ມັນມັກຈະມາພ້ອມກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງ ແລະ ມີບັນດາສິ່ງກິດຂວາງຕ່າງໆທີ່ຍາກຕໍ່ບັນດາທຸລະກິດປະຕິບັດຕາມ ດ້ວຍເຫດນີ້ ທະນາຄານຈຶ່ງເຂົ້າໃຈຢ່າງເຕັມທີ່ ຕໍ່ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ບັນດາຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໄດ້ພົບພໍ້ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ໃນການການສະໜອງເງິນທຶນໃນຮູບແບບການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ທະນາຄານສາມາດສະເໜີຂັ້ນຕອນການສະໝັກທີ່ງ່າຍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆ ພ້ອມສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ. 

    ຄວາມພະຍາຍາມນີ້ ຍັງເປັນການຊ່ວຍສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ຫັນໄປສູ່ຊ່ອງທາງເງິນກູ້ນອກລະບົບ ທີ່ມີການສະໜອງເງິນກູ້ທີ່ໄວແຕ່ມີດອກເບ້ຍສູງ ເຊິ່ງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ພາບລວມຂອງສະຫວັດດີການລັດ ແລະ ອາດເພີ່ມບັນຫາໜີ້ສິນຂອງສັງຄົມໂດຍລວມ. ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍຈຸນລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ຫັນປ່ຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ສາມາດສ້າງຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນຂອງການແຜ່ລະບາດ ພວກເຮົາຂໍຖືໂອກາດນີ້ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ກັບສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ສໍາລັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຕໍ່ກັບບັນດາທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ ນີ້ເປັນຫຼັກຖານທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືນີ້ ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໄວ້. 

    ສຳລັບ ທະນາຄານ BIC ລາວ ໄດ້ມີການດຳເນີນກິດຈະການຢູ່ໃນປະເທດລາວຕັ້ງແຕ່ປີ 2008 ພາຍໃຕ້ຊື່ທະນາຄານການຄ້າສາກົນ (International Commercial Bank–ICB) ຈາກປະເທດມາເລເຊຍ ມາຮອດປີ 2015 ກຸ່ມບໍລິສັດ ເອໄອເອັຟ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ສໍາເລັດໃນການເຂົ້າຖືສິດການເປັນເຈົ້າຂອງຮ່ວມກັນຂອງທະນາຄານການຄ້າສາກົນລາວ ຈໍາກັດ ເຊິ່ງກຸ່ມບໍລິສັດ AIF ຖືຫຸ້ນ 70% ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ຖືຫຸ້ນ 30% ນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງທະນາຄານໃນປີ 2008 ພວກເຮົາໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດັ່ງທີ່ສະແດງໄວ້ໃນໃບສະຫຼຸບງົບປະມານຂອງທະນາຄານ.

# ຂ່າວ & ພາບ :  ຊິລິການດາ 

error: Content is protected !!