ຂະແໜງກະສິກໍາ ​ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳໃຫ້ປະຊາຊົນກວມ 60%

    ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເຜີຍແຜ່ໃນ 17 ກັນຍາ 2021ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂ​ຍງລະຫວ່າງຂ​ະ​ແໜງກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຕົວ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງສົ​ມດຸນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ.​

    ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກ່າວວ່າ  “ການສ້າງວຽກທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດທີ່ສຳຄັນຕົ້ນຕໍຂອງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ປັດຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ການຟື້ນຕົວຈາກການຕົກຕໍ່າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ອັນເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນ​ການສ້າງສາ​ພັດທະນາໄປ​ຂ້າງໜ້າ​ໃຫ້​ດີກວ່າ​ເກົ່າ. ການເອົາອຸດສະຫະກຳກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ເປັນ​ຈຸດ​ສູນ​ກາງຂອງການຟື້ນຕົວຂອງພວກເຮົາ ໄປພ້ອມກັບຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການປະສານງານ​ຂອງຂະແໜງການ ໄດ້ສ້າງໂອກາດໃນ​ການ​ເລີ່ມ​ການ​ຟື້ນ​ຟູເສດຖະກິດ ຕາມທິດທາງສີຂຽວ ແລະ ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ອື່ນໆ.​

    ບົດລາຍງງານທີ່ມີຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່​ສົ​ມ​ດຸນ ໄດ້ສຶກ​ສາ​ເບິ່ງຜະ​ລິດ​ຕະ​ພາບ​ກະ​ສິ​ກຳທີ່​ສູງກວ່າເກົ່າ ແລະ ຕະຫຼາດໃໝ່ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວ ວ່າສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໄດ້ແນວໃດ ບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຂະແໜງກະສິກໍາ​ໄດ້ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳປະມານ 60% ຂອງ​ຈຳ​ນວນແຮງງານທັງ​ໝົດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໃນຂະນະດຽວກັນ ໃນຈໍານວນ 42.000 ຄົນຂອງປະຊາຊົນທີ່ເປັນແຮງງານ ມີແມ່ຍິງກວມ​ເອົາ 62% ໄດ້ເຮັດ​ວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ກ່ອນທີ່​ຈະ​ມີ​ການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19.

    ທ່ານ ນາງ ໂຊໂນມິ ທະນາກະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ADB ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ “ ຜົນຕອບແທນຈາກຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍຕົວຕະຫຼອດສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງປະເທດ ຍັງບໍ່ໄປໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທີ່ສ້າງ​ຄວາມຍືນ​ຍົງ ແລະ ຄວາມຮັ່ງມີ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຸມໃສ່ທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານຂອງ​ວຽກ ພ້ອມທັງເລັ່ງໃຫມີການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງອຸດສະຫະກຳກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ໂອກາດໃນການສ້າງຊິວິດການເປັນຢູ່ແບບໃໝ່ ແລະ ດີ​ກວ່າ​ເກົ່າ ເພື່ອການຟື້ນຕົວ​ຈາກ​ໂຄວິດ-19 ຢ່າງສົມ​ດຸນ ແລະ ພ້ອມຮັບກັບການປ່ຽນແປງ”.

    ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນປີ 2019 ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວຂອງ​ຂະ​ແໜງອຸດສະຫະກຳ​ລ້ຽງ​ສັດ ແລະ ການປະມົງ ການປະກອບອັນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງທຸ​ລະ​ກິດການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຍັງໄດ້ຊ່ວຍຊື້ ແລະ ໂຄສະນາຜັກປອດສານພິດ ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໃໝ່ຂອງກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະ ຜັກ ແລະ ສັດລ້ຽງ ການຈໍາກັດໃນ​ການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າ​ໃນການຜະລິດກະສິກຳ ໄດ້ສ້າງຜົນດີແກ່ອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ຍ້ອນຜູ້ບໍລິໂພກໃນບັນດາປະເທດອ້ອມຂ້າງ ຖື​ວ່າສິນຄ້າກະສິກຳຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະອາດ ແລະ ປອດໄພ.

    ກ່ອນການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍຕົວ​ໄວ ຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາສູງເຖິງ 4,1 ລ້ານເທື່ອຄົນ ໃນປີ 2018 ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າ​ໃນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ 12% ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໃ​ນ ສ​ປ​ປ ລາວ ສະເລ່ຍຢູ່ 200 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ແມ່ນຕໍ່າທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ​ໃຫ້​ມີ​ການຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ. ອີງຕາມບົດລາຍງານຊີ້ໃຫ້ເຫັນອີກວ່າ: ການ​ກີດ​ຂວາງການເດີນທາງໃນໄລຍະການລະບາດພະຍາດຂອງໂຄວິດ-19 ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ 360 ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຖືກສໍາຫຼວດ ປິດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງ 70% ຂອງຈຳນວນພະນັກງານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຫຼົ່ານັ້ນ​ໄດ້​ຖືກ​ພັກວຽກ ລັດຕ້ອງມີມາດຕະການແກ້​ໄຂຢ່າງທັນການ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ການຊຸກຍູ້ນີ້ ສາ​ມາດ​ລວມ​ເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເງິນແກ່ທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ເລັ່ງການສັກຢາວັກ​ແຊງຕ້ານໂຄວິດ-19 ແລະ ສ້າງໃຫ້ສາມາດເປີດການທ່ອງທ່ຽວຄືນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍຜ່ານການສື່ສານທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຈະແຈ້ງ ຕໍ່​ກັບມາດ​ຕະ​ການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. ໃນໄລຍະຍາວ ບົດລາຍງານ​ໃຫ້​ຄຳແນະນຳ ໃຫ້ມີການລົງທຶນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງກະສິກຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ລວມທັງການເຊື່ອມໂຍງອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳການຂົນສົ່ງ ຊົນລະປະທານ ການບໍລິການໃນຕົວເມືອງ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອມຕໍ່ທາງ​ດ້ານດີຈິິຕັອນ. ການ​ສ້າງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນມະນຸດ ເພື່ອຮັບປະກັນການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ການຂະຫຍາຍການຍົກເວັ້ນວີຊາ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ​ພ້ອມ​ທັງໃຫ້ການຢັ້ງຢືນອາຫານທີ່ປອດສານ​ພິດ ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄຳ​ແນະ​ນຳເພື່ອ​ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ. ADB ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະບັນລຸໃຫ້ ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກມີຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຢ່າງທົ່ວເຖິງ ພ້ອມຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍືນຍົງ ໄປພ້ອມກັບການຮັກສາຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ADB ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1966 ໂດຍມີ 68 ປະເທດສະມາຊິກເປັນເຈົ້າຂອງ ໃນນັ້ນມີ 49 ປະເທດມາຈາກພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.

# ຂ່າວ – ພາບ : ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

error: Content is protected !!