ຫົວເຫວີຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸດສາຫະກຳ ICT ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການພັດທະນາ 5G

    Huawei ເປັນເຈົ້າພາບຈັດງານ Global Mobile Broadband Forum (MBBF) ຄັ້ງທີ 12 ປະຈໍາປີ 2021 ຮ່ວມກັບພັນທະມິດໃນງານອຸດສາຫະກໍາຂອງຕົນ GSMA ແລະ ສະພາການສື່ສານ SAMENA ວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021 ຢູ່ນະຄອນດູໄບ ສະຫາລັດອາຣັບເອມິເຣດ ເຊິ່ງໄດ້ຮວບຮວມເອົາຜູ້ປະກອບການເຄືອຂ່າຍມືຖື ຜູ້ນໍາດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານນິເວດວິທະຍາຈາກທົ່ວໂລກ ເພື່ອມາປຶກສາຫາລືວິທີການເພີ່ມປະສິດທິຜົນຂອງ 5G ໃຫ້ສູງສຸດ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາມືຖືກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.

    ທ່ານ Ken Hu ປະທານໝູນວຽນ ຫົວຫວີຍ ໄດ້ກ່າວເນື້ອໃນສໍາຄັນກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາ 5G ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໂອກາດໃໝ່ທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ພຽງ 5 ປີຂອງການນໍາໃຊ້ 5G ຮູບແບບການຄ້າ ໄດ້ສະໜອງການຍົກລະດັບປະສົບການໂທລະສັບມືຖືໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເລີ່ມຕົ້ນສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກແລ້ວ ຄວາມຄືບໜ້າແມ່ນໄວກວ່າທີ່ພວກເຮົາຄາດໄວ້ຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະດ້ານພື້ນຖານສະມາຊິກ ການຄຸ້ມຄອງເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຈໍານວນ 5G terminals ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ.

    ປັດຈຸບັນ ມີເຄືອຂ່າຍ 5G ຮູບແບບການຄ້າ 176 ເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກ ໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍກ່ວາ 500 ລ້ານຄົນ ໃນພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຄວາມໄວດາວໂຫຼດ 5G ໂດຍສະເລ່ຍສູງກວ່າ 4G ປະມານ 10 ເທົ່າ ເຊິ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາການນຳໃຊ້ທີ່ກວ້າງຂວາງ ເຊັ່ນ: ການອອກອາກາດ VR ແລະ 360º ໃນພື້ນທີ່ວິສາຫະກິດ ມີໂຄງການແລ້ວ 10.000 ໂຄງການທີ່ກຳລັງສໍາຫຼວດການນຳໃຊ້ B2B ຂອງ 5G (5GtoB) ໄປທົ່ວໂລກ ການນໍາໃຊ້ 5G ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຜະລິດ ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່  ແລະ ທ່າເຮືອ ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງເຮັດແບບຈໍາລອງໃນວົງກວ້າງ ປັດຈຸບັນ ມີຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂຄງການ 5GtoB ຈຳນວນ 10.000 ໂຄງການ ແມ່ນຢູ່ ສປ ຈີນ ພວກເຮົາມີກໍລະນີການໃຊ້ງານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງການສ້າງກໍລະນີສຶກສາທາງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ ການປ່ຽນແປງໃນວົງກວ້າງຈະມີຜົນກະທົບໄລຍະຍາວຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາ ICT ເຊິ່ງລວມເຖິງການປ່ຽນແປງທາງດີຈີຕອນແບບເລັ່ງດ່ວນ ທີ່ເກີດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ວິທີທີ່ ຄຣາວ ແລະ AI ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີສໍາລັບທຸກອົງກອນ ແລະ ໂລກກຳລັງຮັບກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດຢ່າງຈິງຈັງຫຼາຍຂຶ້ນ ທ່້າອ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ຍັງສ້າງສິ່ງທ້າທາຍບາງຢ່າງ ແລະ ມີບາງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດເພື່ອກຽມພ້ອມ.

    ປະການທີ 1 ອຸດສາຫະກໍາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບເຄືອຂ່າຍ ອຸປະກອນ ແລະ ເນື້ອໃນກຽມພ້ອມສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວໃນ Extended Reality (XR) ເພື່ອຮອງຮັບປະສົບການການໃຊ້ XR ເທິງຄລາວ ທີ່ຮຽບງ່າຍ ເຄືອຂ່າຍຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄວາມໄວ ການດາວໂຫຼດໄວກວ່າ 4,6 Gbit/s ໂດຍໃຊ້ເວລາບໍ່ເກີນ 10 ລິບດາ ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ເປົ້າໝາຍສຳລັບ 5,5G ແລະ ເຊື່ອວ່າພວກເຂົາຈະຊ່ວຍຈັດການຄວາມທ້າທາຍນີ້ ການຫຼຸດອຸປະສັກໃນການປັບໃຊ້ຊຸດຫູຟັງ ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງຈຸດປ່ຽນໃນຄວາມເປັນຈິງຂອງຄວາມເໝືອນຈິງ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສໍາຄັນໃນການຂະຫຍາຍຄວາມເປັນຈິງຂອງລາຍການລະຄອນຂອງ AR VR ແລະ MR ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ (ຈຸດປ່ຽນນີ້) ພວກເຮົາຕ້ອງປັບປຸງຊຸດຫູຟັງ ແລະ ເນື້ອໃນສຳລັບຊຸດຫູຟັງຜູ້ຄົນຕ້ອງການອຸປະກອນທີ່ນ້ອຍກວ່າ ເບົາກວ່າ ແລະ ລາ ຄາຖືກກວ່າ ເພື່ອສ້າງຄຸນຄ່າໃຫ້ເນື້ອໃນລະບົບນິເວດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາຈັດຫາຄຣາວ ແພລດ ຟອມ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເນື້ອໃນງ່າຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ລາຄາແພງ.

    ປະການທີ 2 ຜູ້ປະກອບການດ້ານໂທລະຄົມ ຈໍາເປັນຕ້ອງເສີມຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ເພື່ອກຽມພ້ອມສໍາລັບ 5GtoB ເຄືອຂ່າຍທີ່ເຂັ້ມແຂງເປັນກະແຈສໍາລັບການນໍາໃຊ້ 5G ສໍາລັບໃນອຸດສາຫະກໍາ ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງສືບຕໍ່ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງເຄືອຂ່າຍເຊັ່ນ: uplink ການວາງຕໍາແໜ່ງ ແລະ ການຮັບຮູ້ ເນື່ອງຈາກສະຖານະການອຸດສາຫະກໍາມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່າສະຖານະການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ O&M ສາມາດເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ແທ້ຈິງ Huawei ກໍາລັງພັດທະນາເຄືອຂ່າຍອັດຕະໂນມັດ ທີ່ນໍາເອົາຄວາມອັດສະລິຍະມາສູ່ທຸກດ້ານຂອງເຄືອຂ່າຍ 5G ເລີ່ມຈາກການວາງແຜນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ໄປສູ່ການຮັກສາ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຍັງຕ້ອງການບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ນອກຈາກການສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່  ຜູ້ປະກອບການຍັງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄລາວ ຜູ້ປະກອບລະບົບ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມທັງພັດທະນາຄວາມສາມາດທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຮັບຮອງເອົາ 5G ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສະຫະກໍາ ການພັດທະນາມາດຕະຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມສະເພາະ ມີຄວາມສໍາຄັນເຊັ່ນກັນ ຢູ່ ສປ ຈີນ ຜູ້ປະກອບການຮ່ວມກັບຄູ່ຄ້າອຸດສາຫະກໍາຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກກ່ຽວກັບມາດຕະຖານການນໍາໃຊ້ 5G ໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ ເຫຼັກກ້າ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊິ່ງໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດການຮັບຮອງເອົາຫຼາຍຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ ນີ້ແມ່ນຈຸດເຂັ້ມແຂງບາງສ່ວນທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ເຊິ່ງຈະບໍ່ໃຫ້ຜົນກຳໄລໃນທັນທີ ແຕ່ຈະເປັນກະແຈສຳລັບການແຂ່ງຂັນໄລຍະຍາວໃນຕະຫຼາດ 5GtoB.

    ປະການທີ 3 ອຸດສາຫະກໍາຕ້ອງກຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍໃນປີ 2030 ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດການປ່ອຍກາກບອນໃນທົ່ວໂລກລົງໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 15% ເຊິ່ງພວກເຮົາມີໂອກາດດີທີ່ຈະຊ່ວຍອຸດສາຫະກຳທັງໝົດຫຼຸດການປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິຜົນດ້ານພະລັງງານ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມພວກເຮົາຕ້ອງຮູ້ວ່າອຸດສາຫະກຳຂອງພວກເຮົາມີການປ່ອຍກາກບອນຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຕ້ອງດຳເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອປັບປຸງສິ່ງດັ່ງກ່າວ ປັດຈຸບັນ Huawei ກໍາລັງໃຊ້ວັດສະດຸ ແລະ ວິທີການໃໝ່ເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ພະລັງງານຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນລົງ ແລະ ກໍາລັງປັບປຸງເວບໄຊ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິຜົນ ການຈັດການພະລັງງານຢູ່ໃນສູນຂໍ້ມູນຂອງຕົນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

    ທ່ານ Ken Hu ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງໃນ 2 ປີຜ່ານມາ ດ້ວຍການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າໃນຂະນະທີ່ໂລກເລີ່ມຟື້ນຕົວຄືນໃໝ່ ພວກເຮົາຕ້ອງຮັບຮູ້ໂອກາດທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ແລະ ກຽມພ້ອມເຕັກໂນໂລຊີ ທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ພ້ອມ.

# ຂ່າວ & ພາບ : ສະບາໄພ

error: Content is protected !!