ມສ ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ຫັນມາໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນແບບອອນລາຍ

    ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປັດຈຸບັນຍັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫຼາຍກິດຈະການກໍໄດ້ໂຈະການໃຫ້ບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດດັ່ງກ່າວ ໃນນັ້ນ ການຮຽນ-ການສອນກໍຍັງຢູ່ໃນໄລຍະປິດຊົ່ວຄາວ ແລ້ວຫັນມາຮຽນຜ່ານລະບົບອອນລາຍແທນ. 

    ທ່ານ ພອນປະເສີດ ເສດຖາທິຣາດ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ມສ ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ໃຫ້ສຳພາດ ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 ວ່າ: ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ມສ ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ໄປຕາມຍຸກຕາມສະໄໝ ໂດຍສະເພາະຍຸກ 4.0 ແລະ ພັດທະນາໄປຕາມຈຸດສຸມຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ນວ ວາງອອກ ກໍຄືແຜນຂອງໂຮງຮຽນ ໂດຍມີການລິເລີ່ມການພັດທະນາຕົນເອງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສິດສອນດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ICT ຂອງຄູອາຈານ ມາຮອດສົກຮຽນ 2020-2021 ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບ ICT ນັບແຕ່ຊັ້ນ ມ3 ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຍັງອີກ 2 ຊັ້ນຄື ມ1 ແລະ ມ2 ຄາດວ່າໃນສົກຮຽນໜ້າ ຈະໄດ້ເອົາເຂົ້າໃນລະບົບການສິດສອນດ້ວຍ ICT. 

    ພາຍຫຼັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະການຮຽນ-ການສອນຊົ່ວຄາວ ໃນນັ້ນ ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຮົາກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍຫັນມາຮຽນແບບອອນລາຍ ເລີ່ມແຕ່ທ້າຍສົກຮຽນ 2020-2021 ຜ່ານມາ ໃນສົກຮຽນ 2021-2022 ກໍຮຽນແບບອອນລາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 27 ກັນຍາ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີນັກຮຽນລົງທະບຽນສຳເລັດປະມານ 99% ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 1.407 ຄົນ. 

    ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າຍຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນການຮຽນ-ການສອນບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ເຂົ້າເຖິງລະບົບອອນລາຍໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄອບຄົວທີ່ມີລູກຫຼາຍຄົນ ພໍ່ແມ່ອາດຈະບໍ່ສາມາດສະໜອງອຸປະກອນໃຫ້ໄດ້ພຽງພໍ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງຄູ-ອາຈານໄດ້ສ້າງກຸ່ມວັອດແອັບເພື່ອສົ່ງບົດຮຽນ ຫຼື ວຽກບ້ານໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບອອນລາຍໄດ້ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ຜ່ານການຮຽນ-ການສອນຕົວຈິງ ຍັງເຫັນນັກຮຽນຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ຕັ້ງໃຈຮໍ່າຮຽນ ບໍ່ເຂົ້າໃຈບົດຮຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເມື່ອທຽບກັບການຮຽນ-ການສອນໃນຫ້ອງຮຽນປະສິດທິພາບຂອງການຮຽນອາດຈະຫຼຸດລົງ.

# ຂ່າວ & ພາບ :  ອົ່ນ ໄຟສົມທອງ

error: Content is protected !!