ຫົວເຫວີຍ ຍຶດໝັ້ນທີ່ຈະເປັນພັນທະມິດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ

    ຫົວເຫວີຍ ຈັດງານອຸດສາຫະກໍາ ICT ພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APAC) -HUAWEI CONNECT 2021 -ASIA PACIFIC ຂຶ້ນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2021 ຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ເປັນງານ Flagship event ຂອງຫົວເຫວີຍຄັ້ງທຳອິດສຳລັບພາກພື້ນ ໃນຫົວຂໍ້ “Dive into Digital in Asia-Pacific” ຄົ້ນພົບວ່າເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສະຖານະການທາງທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານອຸດສາຫະກຳໄດ້ດີຂຶ້ນ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ວິທີທີ່ຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມລະບົບນິເວດຂອງອຸດສາຫະກໍາທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ຂັບເຄື່ອນຄວາມສໍາເລັດຮ່ວມກັນ.

    ທ່ານ Jeffery Liu ປະທານບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ: ການປ່ຽນ ແປງດ້ານດີຈີຕອນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທ້ ແລະ ຮີບດ່ວນກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ ຫົວເຫວີຍຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ ICT ທີ່​ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ເລັ່ງ​ການປ່ຽນແປງທາງ​ດີຈີ​ຕອນໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໂດຍສຸມໃສ່ການບໍລິການຄລາວ ການພັດທະນາແບບຄາບອນຕໍ່າ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດີຈີຕອນຮູບແບບນະວັດຕະກຳ ການສ້າງລະບົບນິເວດຂອງພັນທະມິດ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນດ້ານດີຈີຕອນ ເຊິ່ງຫົວເຫວີຍຍຶດໝັ້ນທີ່ຈະເປັນພັນທະມິດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການຫັນປ່ຽນດີຈີຕອນໃນພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ HUAWEI CLOUD ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ 7 ເຂດ ທີ່ພຽບພ້ອມ ແລະ ມີທີມງານບໍລິການທ້ອງຖິ່ນຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 10 ປະເທດ ຫົວເຫວີຍໄດ້ລວມເອົາເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກເພື່ອພັດທະນາການບໍລິການພະລັງງານດີຈີຕອນທີ່ສ້າງສັນ ໂດຍການນຳໃຊ້ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄາບອນຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ICT ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ການຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານອັດສະລິຍະ ສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າໃຫ້ປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ປົກປ້ອງສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແຕ່ລະປີ ຫົວເຫວີຍໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 10% ຂອງລາຍຮັບເຂົ້າໃນ R&D ສົ່ງມູນຄ່າໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກໍາ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າກ້າວສູ່ດີຈີຕອນ ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ນະວັດຕະກໍາໜ້າເຊື່ອຖື ​ສໍາລັບ 5 ປີ​ຕໍ່ໜ້າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເຝິກ​ອົບຮົມ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານ ICT ຈໍານວນ 100.000 ຄົນ ໃນ​ອາຊີ-ປາຊີ​ຟິກ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະຫຍາຍ​ຮາກ​ຖານ​ພອນ​ສະຫວັນ​ໃນ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີຈີ​ຕອນ.

    ທ່ານ Pro.F Alex Siow ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ (NUS) ກ່າວວ່າ: ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາດ້ານດີຈີຕອນ ແມ່ນການໃຊ້ຍຸດທະສາດຊັບສິນດີຈີຕອນຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງທຸ ລະກິດ ແລະ ຜູ້ນຳດ້ານດີຈີຕອນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຫາວິທີການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດທີ່ມີການປ່ຽນ ແປງເລື້ອຍໆ ຜູ້ນໍາດ້ານດີຈີຕອນຕ້ອງນໍາພາວິທີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວທາງດີຈີຕອນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການເລັ່ງການປ່ຽນແປງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ໄວຂຶ້ນ. 

    ທ່ານ Nicholas Ma ປະທານຫົວເຫວີຍອາຊີປາຊິຟິກ Enterprise BG ກ່າວ​ວ່າ: ການ​ຫັນປ່ຽນ​ດ້ານ​ດີຈີ​ຕອນ ບໍ່​ແມ່ນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດເຫັນ​ຜົນ​ໃນ​ທັນ​ທີ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທັກສະ ແລະ ປັບປຸງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງອົງກອນ ຫົວເຫວີຍຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນໃນການປູກຝັງພອນສະຫວັນດ້ານດີຈີຕອນ ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ເພື່ອສະໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະຕ່າງໆໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເຖິງວ່າເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ເຊັ່ນ: Cloud ແລະ AI ຍັງສືບຕໍ່ກ້າວໄປ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີດີຈີຕອນ ​ແມ່ນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ນອກ​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ ​ແລະ ​ລະ​ບົບ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ​ ເຊິ່ງ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ ຫຼື​ ປັບ​ປຸງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ໂດຍສະເພາະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງປະເຊີນພວກເຮົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາ ແລະ ແກ້ໄຂທີ່ບັນຫາຕາມຄວາມເໝາະສົມ ໂດຍໄດ້​ສ້າງ Open Labs 13 ແຫ່ງທົ່ວ​ໂລກ ​ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ​ຮ່ວມ​ກັນ ໃນອາ​ຊີ​-ປາ​ຊີ​ຟິກ ພວກ​ເຮົາ​ມີ OpenLabs ຢູ່​ປະເທດສິງ​ກະ​ໂປ​ ແລະ ​ປະ​ເທດ​ໄທ.

    ທ່ານ Brandon Wu CTO ຂອງຫົວເຫວີຍອາຊີ-ປາຊິຟິກ Enterprise BG ກ່າວ​ວ່າ: ຫົວເຫວີຍ ມີ​ແຜນ​​ຈະ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ທີ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ນໍາ​ໃຊ້ cloud-native ຄໍາ​ຮ້ອງ​ສະ​ໝັກ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຂໍ້​ຈໍາ​ກັດ​ທາງ​ພູ​ມສາດ cross-cloud ຫຼື ​ການ​ສັນ​ຈອນ ຫົວເຫວີຍຍັງນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກໍາ ICT ສໍາລັບການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍການແນະນໍາສະຖານທີ່ສີຂຽວ ການປັບປຸງປະສິດທິຜົນເຄືອຂ່າຍສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ສີຂຽວ ໂດຍການຂະຫຍາຍການເຊື່ອມຕໍ່ optical ຫຼາຍຂຶ້ນພ້ອມກັບເຄືອຂ່າຍບ້ານ ແລະ ວິທະຍາເຂດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ ສໍາລັບນະວັດຕະກໍາຫຼ້າສຸດທີ່ຫົວເຫວີຍຈະນໍາມາສູ້ຕະຫຼາດປະກອບມີ: Huawei OptiXsense Solution ແລະ ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນ EF3000 ທີ່ສາມາດວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນຂອງເລເຊີ ເພື່ອຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມຂອງວັດຖຸພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມ ຫຼຸດຜ່ອນສັນຍານເຕືອນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຫ້ອງການດີຈີຕອນຂັບເຄື່ອນໂດຍອັດສະລິຍະ “Office Twins”-Wi-Fi 6e AP ແລະ HUAWEI IdeaHub ຈະເພີ່ມປະສົບການໃນຫ້ອງປະຊຸມ ແລະ ປະສິດທິຜົນຫ້ອງການຂອງທ່ານດ້ວຍ gigabit ທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບບໍ່ຕິດຂັດ ການແກ້ໄຂເຄືອຂ່າຍ IP ທີ່ກໍານົດທໍາອິດຂອງອຸດສາຫະກໍາ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ multi-hop 10.000 nodes ມັນສາມາດສະໜອງການປະຕິບັດເຄືອຂ່າຍ IP ຕັດສິນກໍານົດ ເຮັດໃຫ້ໂຮງງານຜະລິດດີຈີຕອນແສງສະຫວ່າງກາຍເປັນຈິງ ເຄືອຂ່າຍສາຍສົ່ງ Optical Hybrid (OTN) ໂດຍການລວມເອົາຄວາມໄດ້ປຽບດ້ານເຕັກໂນໂລຊີລະຫວ່າງ PON ແລະ OTN ຮ່ວມກັນ ຫົວເຫວີຍໄດ້ນໍາສະເໜີ H-OTN ເປັນຄັ້ງທໍາອິດສູ່ຕະຫຼາດ ການສູນເສຍແພັກເກັດໃນປັດຈຸບັນ ສາມາດຫຼຸດລົງ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສາມາດບັນລຸ 9s ສໍາລັບພາລະກິດການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນ OceanStor Pacific ອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຈກຢາຍການເກັບຮັກສາການວິເຄາະຂໍ້ມູນປະສິດທິຜົນສູງຄັ້ງທໍາອິດສໍາລັບ HPDA ການແກ້ໄຂນີ້ທໍາລາຍ silos ຂອງການປະມວນຜົນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຂໍ້ມູນໃຫຍ່ AI ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາຫຼາຍອັນເຂົ້າໃນອຸປະກອນດຽວ ດ້ວຍຂໍ້ມູນການປັບຕົວສໍາລັບ IOs ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ. 

# ຂ່າວ – ພາບ : ສະບາໄພ 

error: Content is protected !!