ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການພັດທະນາ-ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain

    ເມື່ອໂລກກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກແຫ່ງການປະຕິວັດຍຸກ 4.0 ທີ່ພວມເປັນທ່າອ່ຽງລວມ ແລະ ເປັນກະແສຟອງພັດຜ່ານໄປທົ່ວໂລກ ທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງໂລກຮູບປະທຳ ກັບ ໂລກນາມມະທຳ ເຊື່ອມໂຍງສິ່ງຕ່າງໆດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ອິນເຕີເນັດທີ່ມີຂໍ້ມູນມະຫາສານ ໃນນີ້ເຕັກໂນໂລຊີກຸ່ມຂໍ້ມູນຜູກພັນທີ່ມີລັກສະນະພິເສດໃນການແລກປ່ຽນມູນຄ່າໃນຮູບແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (Blockchain) ສາມາດດຳ ເນີນການໄດ້ເອງ ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີແບບບໍ່ລວມສູນ (Decentralized) ເຮັດໃຫ້ເກີດມີທຸ ລະກຳຊັບສິນດີຈີຕອນ ມີການສ້າງເງິນຄຣິບໂຕ ແລະ ຫຼຽນໂທເຄັນດີຈີຕອນ ຂຶ້ນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍຮູບແບບໃນຫຼາຍອຸດສາຫະກຳ.

    ສປປ ລາວ ກໍພວມປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃນການດຳເນີນການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າ ພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານວິຊາການ ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ຈຶ່ງໄດ້ມີພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນ ຢູ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2022 ລະຫວ່າງທ່ານ ແກ້ວນະຄອນ ໄຊສຸລຽນ ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ທ່ານ ສີທາ ພົມມະຈິດ ຮອງປະທານບໍລິສັດ ແວວນັນສ໌ ເທຣດດິງ ອອນລາຍ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍມີທ່ານ ບັນດິດ ສຈ ບໍ່ວຽງຄໍາ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຮອງລັດ ຖະມົນຕີ ທ່ານ ປອ ສີທອງ ພົມມະຈິດ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ ພູສີ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແນ່ໃສ່ພັດທະນາລະບົບຖານ (Platform) ຊອບແວ/ໂປຣແກຣມ ແລະ ແອັບພລີ ເຄເຊີນ (Application) ຕ່າງໆ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ການບໍລິຫານ ລວມທັງການບໍ ລິການ ໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ສັງຄົມ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ເຊັ່ນ: ລະບົບຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງດີຈີຕອນ (Digital ID) ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ອາໃສແບບທັນສະໄໝ (E-Resident) ລະບົບການເງິນແບບທັນສະໄໝ (E-Finance) ລະບົບສາທາລະນະສຸກແບບທັນສະໄໝ (E-Health) ລະບົບໂຮງຮຽນ ແບບທັນສະໄໝ (E-School) ແລະ ການບໍລິຫານລັດແບບທັນສະໄໝ (E-Government).       

ການຮ່ວມມືຄັ້ງນີ້ ເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານໃຫ້ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ.

error: Content is protected !!