ລ້ຽງປາແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວປີລະ 80 ລ້ານກີບ

    ທ່ານ ປານີ ພິມປະດິດ ບ້ານນາຄັນທຸງ ເມືອງໄຊາທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ :ຕົນເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມມັກຮັກທາງດ້ານກະສິກໍາ ໂດຍສະເພາະ ການລ້ຽງປາເປັນອາຫານພາຍໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ ເຊິ່ງມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ຕົນໄດ້ຍ້າຍສະຖານທີ່ລ້ຽງບ່ອນໃໝ່ (ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານທີ່ເດີມໄດ້ມີການຖົມດິນ ແລະ ປຸກເຮືອນໃສ່) ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1 ເຮັກຕາກວ່າ ໄດ້ຈົກໜອງປາຂະໜາດ 3 x 10 ແມັດ ເລິກ 3-4 ແມັດ ຈໍານວນ 3 ໜອງ ໃນນີ້ໄດ້ລ້ຽງປາດຸກສາຍພັນຣັດເຊຍ ປາເຂັງ ແລະ ປາຄໍ່ ແບບໃຫ້ຫົວອາຫານ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ລ້ຽງພໍ່-ແມ່ພັນປາ ແລະ ກົບ ແບບປະປ່ອຍຕາມທໍາມະຊາດ ປັດຈຸບັນ ປາທີ່ລ້ຽງພ້ອມຈໍາໜ່າຍສູ່ທ້ອງຕະຫຼາດ ແຕ່ປີນີ້ສະເພາະປາຂ້ອນຂ້າງຈໍາໜ່າຍໄດ້ໃນລາຄາທີ່ຖືກ ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄົນລ້ຽງຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຕົນຈຶ່ງໄດ້ຢຸດການຈໍາໜ່າຍແບບມີພໍ່ຄ້າຄົນກາງມາຊື້ກັບທີ່ ແລ້ວຫັນມາຈໍາໜ່າຍຂາຍຕາມບ້ານໃນລາຄາປາດຸກກິໂລ 20.000 ກີບ ປາຄໍ່ລາຄາ 45.000-50.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ແລະ ປາເຂັງລາຄາ 35.000 ກີບຕໍ່ກິໂລ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາປີໜຶ່ງລວມທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ກໍາໄລປະມານ 70-80 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ພ້ອມນັ້ນ ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານທີ່ຂອງຕົນທີ່ຍັງກວ້າງຂວາງ ຕົນໄດ້ລ້ຽງໄກ່ຕື່ມອີກ ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ປູກສາລີ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆເພື່ອສະໜອງສະບຽງອາຫານກິນພາຍໃນຄອບຄົວ,

     ສໍາລັບທ່ານໃດຢາກຮຽນຮູ້ວິທີການລ້ຽງໃນແບບຂອງເພິ່ນ ສາມາດໄປຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາເພິ່ນໄດ້ ໂດຍວິທີການລ້ຽງຂອງເພິ່ນຈະມີວິທີແບບງ່າຍດາຍ ປະຢັດຕົ້ນທຶນ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ສໍາລັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າຈະພັດທະນາວິທີການປູກ  ແລະ  ການລ້ຽງຂອງຕົນເອງໃຫ້ເປັນລະບົບ  ພ້ອມນັ້ນ ຈະປູກໝາກພ້າວນໍ້າຫອມອ້ອມໜອງປາ ແລະ ໜາກກ້ວຍ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າຕື່ມອີກ.

# ຂ່າວ & ພາບ : ຂັນທະວີ

error: Content is protected !!