ທົ່ວປະເທດ ມີສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ 300 ກວ່າແຫ່ງ

    ກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້ “ຜ່ານປື້ມຄູ່ມືແນະນຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການບໍລິຫານສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ” ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອອຸຍແນສໂກ ລາວ-ເກົາຫຼີ ສົ່ງເສີມເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDG4 ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 31 ມັງກອນ ຫາ 4 ກຸມພາ 2022 (ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ) ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ລັດຖະມົນຕິກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ມີຫົວໜ້າກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຄະນະພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.

    ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ກ່າວວ່າ: ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນ ໄດ້ຖືກນຳສະເໜີເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຂອງເຮົາໃນຊຸມປີ 1990 ໂດຍອົງການອຸຍແນັສໂກປະຈຳບາງກອກ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ອີງຕາມຕົວເລກລາຍງານ ມີປະມານ 300 ກວ່າແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ແຕ່ເຫັນວ່າສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນທີ່ຍັງສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຕາມພາລະບົດບາດແມ່ນມີໜ້ອຍຫຼາຍ ຈຳນວນທີ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ສູນບ້ານຫ້ອມ ສິມມະໂນ ສູນວິຊາຊີບນາຊາຍທອງ ທີ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສູນແກ້ວກູ່ ແຂວງວຽງຈັນ ສູນບ້ານບົວແວງຄຳ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສູນທີ່ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແລະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການການສຶກສາຜູ້ໃຫຍ່ເຢຍລະມັນ (DVV international) ແລະ ສູນທີ່ຢູ່ບັນດາແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ ສູນທີ່ຍັງເຄື່ອນໄຫວແມ່ນສູນທີ່ມີພະນັກງານລັດປະຈຳ ຫຼື ພະນັກງານໂຄງການລົງຊຸກຍູ້ປະຈຳ.

    ສູນການຮຽນຮູ້ຊຸມຊົນເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກໃຊ້ເປັນບ່ອນຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ເຝິກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ຫຼື ກິດຈະກຳພັດທະນາຕ່າງໆຂອງຊາວບ້ານ ແລະ ການ ຈັດຕັ້ງບ້ານ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ເຫັນວ່າສະພາບການແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ດັ່ງນັ້ນ ເຫັນວ່າການນຳນົດບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສູນຄືນໃໝ່ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສະພາບຈຸດພິເສດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ.

# ຂ່າວ & ພາບ : ຊິລິການດາ

error: Content is protected !!