5 ມາດຕະການທີ່ຄວນປະຕິບັດເວລາກັບໄປໂຮງຮຽນຄືນຢ່າງປອດໄພ

    ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍໂຮງຮຽນໄດ້ເປີດໃຫ້ນັກຮຽນກັບເຂົ້າໄປຮຽນປົກກະຕິ ແຕ່ກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການພື້ນຖານໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອໃຫ້ໄປໂຮງຮຽນທີ່ປອດໄພ ມາດຕະການພື້ນຖານໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດໃນເວລາໄປໂຮງຮຽນປະກອບມີ:

  1. ໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ເຮືອນ ໃນເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ
  2. ໃສ່ຜ້າປິດປາກ-ດັງ
  3. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ
  4. ວັດແທກອຸນຫະພູມເປັນປະຈຳ
  5. ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ

error: Content is protected !!