ຢາກ​ໄດ້​ກໍ​ຂຸດ​ເອົາ ບໍ່​ແມ່ນ​ຂອງ​ໃຜ

    ແຮ່​ທາດ ແມ່ນ​ທາດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຊີວິດ ຊຶ່ງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ບໍ່​ສາມາດ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່​ໄດ້ ມີ​ຄຸນ​ລັກສະນະ​ທາງ​ດ້ານ​ເຄ​ມີ ແລະ ວັດຖຸ​ວິທະຍາ ຢູ່​ໃນ​ພາວະ​ແຂງ ພາວະ​ແຫຼວ ແລະ ພາວະ​ອາຍ​ເຊັ່ນ: ແຮ່​ຄຳ ແຮ່​ເງິນ ແຮ່​ທອງ ແຮ່​ກົວ ແກ້ວ​ປະເສີດ ຫີນ​ທີ່​ມີ​ແຮ່​ທາດ ຖ່ານ​ຫີນ ນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍ​ແກັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ນ້ຳ​ແຮ່​ທາດ ນ້ຳ​ອຸ່ນ ນ້ຳ​ຮ້ອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.

      ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແມ່ນ​ການ​ເອົາ​ແຮ່​ທາດ​ຕາມ​ໜ້າດິນ ແລະ ຢູ່​ພື້ນ​ດິນ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ການ​ບຸກເບີກ ຂຸດ​ຄົ້ນ ຊີ?ເຈາະ ດູດ ລະເບີດ ຄັດ​ຈ້ອນ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ແຮ່​ທາດ ຍົກຍ້າຍ ແລະ ເກັບ​ມ້ຽນ​ແຮ່​ທາດ ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກນິກ?ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ໄດ້​ມາດຕະຖານ ທັນ​ສະໄໝ ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

      ແຮ່​ທາດ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເທິງ​ໜ້າດິນ ພື້ນ​ດິນ ແລະ ພື້ນ​ນ້ຳ ແມ່ນ​ກຳມະສິດ​ຂອງ​ວົງ​ຄະນາ​ຍາດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ລັດ​ເປັນ​ຜູ້​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢ່າງ​ລວມ​ສູນ ແລະ ເປັນ​ເອກະ​ພາບ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະເທດ.

      ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ມີ​ຫຼາຍ​ປະເພດ ແຕ່​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ ຊຶ່ງ​ລັດ​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຄື​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແບບ​ຫັດຖະກຳ ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແບບ​ຫັດຖະກຳ ເປັນ​ທຸລະ​ກິດ ແມ່ນ​ກິດຈະການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ຫັດຖະກຳ ກົນ​ຈັກ​ແຕ່ ຫ້າ ແຮງ​ມ້າ​ລົງ​ມາ ແລະ ແຮງ​ງານ​ບໍ່​ເກີນ ສິບ​ຄົນ. ສຳລັບ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແບບ​ຫັດຖະກຳ​ທີ່​ເປັນ​ອາຊີບ​ຕົ້ນຕໍ ດຳເນີນ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການ ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແບບ​ປະຖົມ​ປະ​ຖານ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ກົນ​ຈັກ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ບໍ່​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ທຸລະ​ກິດ ການ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ ແບບ​ຫັດຖະກຳ ອະນຸຍາດ​ສະເພາະ​ແຕ່​ພົນລະເມືອງ​ລາວ ທີ່​ຕັ້ງ​ພູມລຳເນົາ​ຢູ່​ທ້ອງຖິ່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ. ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ ແບບ​ຫັດຖະກຳ ມີ​ແຮ່​ຄຳ​ຕົກ​ຂ້ອນ ແຮ່​ກົວ​ຕົກ​ຂ້ອນ ແລະ ຫາງ​ແຮ່. ຄວາມ​ຈິງ​ກົດໝາຍ​ກໍ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ຢ່າງ​ຈະແຈ້ງ ວ່າການ​ດຳເນີນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ແຕ່​ລະ​ປະເພດ ຕ້ອງ​ໄດ້​ດຳເນີນ​ໄປ​ຄື​ແນວໃດ ແຕ່​ເນື່ອງ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຢູ່​ບາງ​ທ້ອງຖິ່ນ ເຂົາ​ວ່າ​ແຮ່​ທາດ​ແມ່ນ​ກຳມະສິດ ລວມ​ຂອງ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ ດັ່ງນັ້ນ ໃຜ​ຢາກ​ຂຸດ ໃຜ​ຢາກ​ຄົ້ນ ໃຜ​ຢາກ​ເອົາ ໃຜ​ຢາກ​ໄດ້​ກໍ​ສາມາດ​ກະທຳ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ ເຂົາເຈົ້າ​ຮູ້​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ລະບຽບ​ການ ມີ​ກົດໝາຍ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເອົາ​ໄວ້ ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຂ່າວ ໄດ້​ເຫັນ​ພາບ ການ​ສູນ​ເສຍ​ຊີວິດ ສູນ​ເສຍ​ຄົນ​ໃນ​ຄອບຄົວ ຍ້ອນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ດິນ​ຫຼົ່ມ​ທັບ ທັງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ລະບຽບ​ການ ມີ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ຄັກແນ່ ເຊັ່ນ: ຂໍ້​ຫ້າມ​ສຳລັບ​ປະຊາຊົນ ມີ​ດັ່ງນີ້: 1. ທຳລາຍ​ແຫຼ່ງ​ແຮ່​ທາດ ດ້ວຍ​ການ​ບຸກລຸກ ຂຸດ​ຄົ້ນ ຮ່ອນ​ເອົາ​ແຮ່​ທາດ ຫຼື ດ້ວຍ​ການ​ກະທຳ​ອື່ນ ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ 2. ຂຸດ​ຄົ້ນ ຊື້?ຂາຍ ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ ແລະ ເກັບ​ກູ້​ແຮ່​ທາດ​ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ; 3. ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຜູ້​ລົງທຶນ ພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ກວດກາ​ບໍ່​ແຮ່ ໃນ​ການ​ລັກລອບ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ເອົາ​ແຮ່​ທາດ ບຸກລຸກ​ທຳລາຍ​ແຮ່​ທາດ ຫຼື ບໍ່​ແຮ່; 4. ປອມ​ແປງ​ເອກະສານ ແລະ ຕາ​ປະ​ທັບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຮ່​ທາດ; 5. ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ ແອບ​ອ້າງ​ຊື່​ຜູ້​ອື່ນ ເພື່ອ​ນາບ​ຂູ່​ພະນັກງານ ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ກວດກາ ແລະ ຜູ້​ລົງທຶນ 6. ຊຸກເຊື່ອງ ທຳລາຍ​ແຮ່​ທາດ ຫຼື ຂາຍ​ຕົວຢ່າງ​ແຮ່​ທາດ​ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດໝາຍ; 7. ມີ​ການ​ກະທຳ​ອື່ນ​ທີ່​ເປັນ​ຂໍ້​ຫ້າມ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ. ເມື່ອ​ມີ​ຂໍ້​ຫ້າມ ຖ້າ​ມີ​ການ​ລະເມີດ ຖ້າ​ມີ​ການ​ຝ່າຝືນ ຖ້າ​ບໍ່​ມີ​ກົດໝາຍ​ກຳນົດ​ໃຫ້ການ​ກະທຳ​ນັ້ນ ເປັນ​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາຍາ ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ນຳ​ເອົາ​ຜູ້​ກະທຳ​ຜິດ​ນັ້ນ​ມາ​ດຳເນີນ​ຄະດີ​ໄດ້ ເມື່ອ​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກຳນົດ​ການ​ກະທຳ​ດັ່ງກ່າວ​ໄວ້​ໃນ​ປະມວນ​ກົດໝາຍ​ອາຍາ  ເມື່ອ​ກຳນົດ​ແລ້ວ​ໃຜ​ກະທຳ​ຜິດ​ກໍ​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ທາງ​ອາຍາ ສະນັ້ນ ມາດຕາ 340 ຂອງ​ປະມວນ​ກົດໝາຍ​ອາຍາ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້​ວ່າ: ບຸກຄົນ​ໃດ ຫາກ​ໄດ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ເອົາ​ຊັບພະຍາກອນ​ແຮ່​ທາດ​ເຊັ່ນ ໄລ​ຫະ ແຮ່ ຫີນ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ ໂດຍ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ​ຫາ 15.000.000  ກີບ.

      ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ການ​ກະທຳ​ຜິດ ເປັນ​ອາ​ຈິນ ມີ​ການຈັດຕັ້ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ ຫຼື ກໍ່​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ ຈະ​ຖືກ​ລົງໂທດ​ຕັດ​ອິດ​ສະລະ​ພາບ​ແຕ່ ສອງ​ປີ ຫາ ຫ້າ​ປີ ແລະ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ ແຕ່ 7.000.000 ກີບ​ຫາ 20.000.000 ກີບ. ບັນຫາ​ຂອງ​ມັນ ຫາກ​ມີ​ການ​ດຳເນີນ​ຄະດີ​ຕາມ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸຕິ​ທຳ​ແລ້ວ ສານ​ປະຊາຊົນ​ຊົນ​ຕັດສິນ​ວ່າ ບຸກຄົນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະຊາຊົນ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ແລ້ວ​ປັບ​ໃໝ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ເປັນ​ເງິນ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ ກໍ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິບັດ​ໄດ້. ສະນັ້ນ ທາງ​ທີ່​ດີ​ຕ້ອງ​ຫາ​ທາງ​ແກ້​ໄຂ​ບ່ອນ​ທີ່​ເປັນຕົ້ນ​ເຫດ ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ມາ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ປາຍ​ເຫ​ດິ່​ກໍ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ຍາກ ຄື​ທີ່​ເຮົາ​ຮູ້​ນຳ​ກັນ.

error: Content is protected !!