ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ

    ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ (ສະບັບປັບປຸງ) ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ທີ່ສູນເຝິກອົບຮົມສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ຄັດທະນະພອນ ພັນດວງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກົມ ກອງ ສະຖາບັນ ສູນ ໂຮງໝໍຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ແລະ ວິຊາການອ້ອມຂ້າງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເຂົ້າຮ່ວມ.

    ທ່ານ ນາງ ຄັດທະນະພອນ ພັນດວງສີ ກ່າວວ່າ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ ສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 09/ສພຊ ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021 ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະທານປະເທດ ໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ ສະບັບເລກທີ 240/ປປທ ລົງວັນທີ 29 ທັນວາ 2021 ແລະ ໄດ້ລົງຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ 15 ວັນ ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2022. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບຂອງ ສປປ ລາວ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການປ່ຽນແປງກ່ຽວກັບການຜະລິດ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການຊື້-ຂາຍ ຜະລິດຕະພັນຢາສູບ ທັງເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍມີຄວາມຮັດກຸມ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບ ກໍຄືຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄວບຄຸມຢາສູບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ທັງຮັບປະກັນການຫຼຸດຜ່ອນການສູບຢາຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຫຼຸດຜ່ອນການເປັນພະຍາດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຈາກການຊົມໃຊ້ຢາສູບ ສົ່ງເສີມໃຫ້ພົນລະເມືອງທຸກຄົນມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນຍາວ ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບໃຫ້ລະອຽດ ຈະແຈ້ງ ແລະ ທັງເປັນການຍົກລະດັບມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແກ່ພົນລະເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

    ຈາກຜົນການສຳຫຼວດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສູບຢາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການສູບຢາຂອງຄົນລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25,5% ໃນປີ 2012 ເປັນ 27,9% ໃນປີ 2015 ແລະ ອີງຕາມການສຶກສາຂອງ UNDP ໃນປີ 2019 ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໃນການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ເກີດຈາກການສູບຢາໃນລະດັບຊາດແມ່ນ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 2,3% ຂອງ GDP ຖ້າບໍ່ມີມາດຕະການຄວບຄຸມທີ່ເໝາະສົມ ການຕາຍຍ້ອນຢາສູບໃນໂລກນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປີລະ 10 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນປີ 2030 ສຳລັບ ຢູ່ສປປ ລາວ ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກຢາສູບປະມານ 7.000 ຄົນຕໍ່ປີ ຫຼື ປະມານ 19 ຄົນຕໍ່ມື້.

# ຂ່າວ – ພາບ : ຊິລິການດາ

error: Content is protected !!