ສະຖິຕິການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເສຍພາສີ

ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງການເງິນ ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຖິຕິການນໍາເຂົ້ານໍ້າເຊື້ອໄຟເສຍພາສີ ທີ່ນໍາເຂົ້າ ສປປ ລາວ ແຕ່ວັນທີ 17-21 ມິຖຸນາ 2022 ທັງໝົດ 16.561.170 ລິດ ໃນນີ້

ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022 ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນແອັດຊັງ 350.000 ລິດ ນໍ້າມັນກາຊວນ 2.927.025 ລິດ ລວມ 3.277.025 ລິດ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2022 ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນແອັດຊັງ 475.000 ລິດ ນໍ້າມັນກາຊວນ 3.452.347 ລິດ ລວມ 3.927.347 ລິດ

ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2022 ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນແອັດຊັງ 180.000 ລິດ ນໍ້າມັນກາຊວນ 248.000 ລິດ ລວມ 428.000 ລິດ

ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ 94.000 ລິດ ນໍ້າມັນແອັດຊັງ 1.242.000 ລິດ ນໍ້າມັນກາຊວນ 4.023.150 ລິດ ລວມ 5.359.150 ລິດ

ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນແອັດຊັງ 680.000 ລິດ ນໍ້າມັນກາຊວນ 2.889.648 ລິດ ລວມ 3.569.648 ລິດ,

# ສະບາໄພ

error: Content is protected !!