ອາຊີ ຈະຕ້ອງປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດີຈິິຕອນສຳລັບຜູ້ປະກອບການ

    ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເປີດເຜີຍວັນທີ 21 ກັນຍາຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອີງ​ຕາມ​ດັດສະນີ​ໃໝ່​ທີ່​ພັດທະນາຂຶ້ນໂດຍ ADB ເຊິ່ງ 4/5 ຂອງ​ເສດຖະກິດປະເທດໃນ​ອາຊີ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ ແ​ມ່ນຢູ່ລຸ່ມ​ສຸດຂອງການຈັດ​ລໍາ​ດັບ​ໂລກ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ດິຈິ​ຕອນ ແລະ ​ລະບົບ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຜູ້​ປະກອບ​ການ ໃນນີ້ ປະເທດສິງກະໂປ ເປັນປະເທດທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມດີຈິຕອນ ແລະ ລະບົບສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງດັດສະນີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ອີງຕາມດັດສະນີໂລກ ກ່ຽວກັບລະບົບຜູ້ປະກອບການດິຈິຕອນ ທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ວັນທີ 21 ກັນຍາຜ່ານມາ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບົດລາຍງານການຄາດຄະເນການພັດທະຂອງນາອາຊີ ໃນປີ 2022 ສະບັບປັບປຸງ  ສຳລັບປະເທດສະ​ຫະ​ລັດ ຖືກຈັດ​ເປັນ​ລໍາດັບສອງ​ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະເທດຊູແອັດ ຖືກຈັດ​ເປັນ​ລໍາ​ດັບ​ 3 ​ຢູ່​ບັນ​ດາ 113 ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ລາຍຊື່ປະເທດພັດທະນາ​ ​ແຕ່ວ່າ 17 ​ປະເທດ ໃນ​ຈຳນວນ 21 ​ເສດຖະກິດຂອງປະເທດ​ທີ່​ກຳລັງ​ພັດທະນາ​ໃນ​ອາຊີ​ທີ່​ຮວມຢູ່ໃນ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັດ​ລໍາ​ດັບ​ໃນ​ລະດັບຕໍ່າສຸດ ​ເຊິ່ງ​​ໄດ້ເປັນການເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມຈໍາເປັນສຳລັບຫຼາຍໆປະເທດ ແລະ ໃນບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການ​ບຳລຸງ​ ແລະ ສ້າງ​ຜູ້ການ​ປະກອບ​ການ​ດ້ານ​ດິຈິຕອນຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 

     ທ່ານ ອາລເບີດ ພາກຄ໌ ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ກ່າວວ່າ: ໂລກແຫ່ງດີຈິຕອນ ໃຫ້ໂອກາດແກ່ການເຕີບໂຕທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ສໍາລັບພາກທຸລະກິດໃນຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ມັນ​ເປັນ​ໂຕຂັບ​ເຄື່ອນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກໍາ​ ທີ່​ເປັນ​ກະແຈ​ສຳຄັນ ສໍາ​ລັບ​​ເສດ​ຖະ​ກິດຂອງປະເທດທີ່ກໍາລັງພະ​ຍາ​ຍາມພັດທະນາ​ ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບປະເທດທີ່ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ສູງ​ ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດມີຄວາມຜ່ອນຜັນຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນເວລາທີ່ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຈໍານວນຫຼາຍລອດວິກິດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ມັນສາມາດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໂດຍລວມ ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ  ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນໄດ້ ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ສະ​ໜັບ​ສະໜູນ​ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ ດ້ວຍ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ແລະ​ ແຮງ​ຈູງ​ໃຈທີ່​ເໝາະ​ສົມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ດ້ານດິ​ຈິ​ຕອນຂອງ​ອາ​ຊີ ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມກ້າວ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ 2-3 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແຕ່ຍັງ​ມີ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ຫຼາຍ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ.

      ດັດສະນີ ວັດແທກຄຸນນະພາບຂອງສະພາບແວດລ້ອມສໍາລັບຜູ້ປະກອບການດ້ານດິຈິຕອນ ໂດຍເບິ່ງລະດັບຂອງຄວາມເປັນດິຈິຕອນໃນ 8 ດ້ານຄື: ວັດທະນະທໍາ ສະຖາບັນ ເງື່ອນໄຂສະພາບຂອງຕະຫຼາດ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທຶນມະນຸດ ຄວາມຮູ້ ການເງິນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍ.

    ນອກຈາກການລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງດິຈິຕອນ ເຊັ່ນວ່າ ເຄືອຂ່າຍບຣອດແບນ ລັດຖະບານຕ້ອງສົ່ງເສີມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ ລະບົບກົດໝາຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຕະຫຼາດເປີດກ້ວາງ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສິດຄອບຄອງຊັບສິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

     ການວິເຄາະຂອງ ADB ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລະບຽບກົດໝາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ການປະດິດສ້າງຂອງວິສາຫະກິດ ໃນຂະນະທີ່ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງມີໜ້ອຍລົງໃນສັງຄົມ ແມ່ນສຳພັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຳນວນຜູ້ປະກອບການໃໝ່ໃນຕະຫຼາດ.

    ສຳລັບຂົງເຂດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ ໂດຍລວມແລ້ວ ວັດທະນະທຳທີ່ສະໜັບສະໜູນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍ ແມ່ນເປັນຈຸດອ່ອນອັນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດອ່ອນທີ່ສຸດ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການບຳລຸງ ແລະ ສ້າງຜູ້ປະກອບການດ້ານດິຈິຕອນ ຕົວຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ຂອງມວນຊົນໃນທົ່ວສັງຄົມ ຕໍ່ກັບບົດບາດສໍາຄັນ ທີ່ຜູ້ປະກອບການມີບົດບາດໃນຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ  ຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ຈະປ່ຽນແປງສິ່ງນີ້ໄດ້ ແມ່ນການຍົກສູງລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງມວນຊົນ ກ່ຽວກັບການເປັນຜູ້ປະກອບການຜ່ານການສຶກສາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

error: Content is protected !!