ຫ້າມ​ລະເມີດ​ເດັດຂາດ

      ຄວາມ​ຈິງ​ເລື່ອງ​ຂໍ້​ຫ້າມ ແມ່ນ​ມາດ​ຕະການ​ໜຶ່ງ ທີ່​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທັງ​ຢູ່​ໃນ​ພື້ນ​ນ້ຳ ໜ້ານ້ຳ ພື້ນ​ດິນ ລວມ​ທັງ​ນ່ານ​ຟ້າ ແລະ ອາກາດ​ທັງ​ໝົດ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຫຼີກເວັ້ນ ຄວາມ​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ ແລະ ຫາຍຍະນະ ຊຶ່ງ​ຈະ​ກະທົບ​ໂດຍ​ກົງ ຕໍ່​ຊີວິດ ສຸຂະພາບ​ຂອງ​ຄົນ  ສັດ ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ. ດ້ວຍ​ເຫດ​ນີ້ ລັດ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ມີ​ມາດ​ຕະການ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ ແລະ ສະກັດ​ກັ້ນ ເພື່ອ​ຫຼີກເວັ້ນ​ຜົນ​ກະທົບ​ທາງ​ລົບ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ພວມ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນຕໍ່ໜ້າ​ໄວ້​ໃຫ້​ຄົນ​ເຮົາ​ເຈົ້າ​ຂ້ອຍ​ເປັນ​ຜູ້​ເຄົາລົບ ແລະ ເປັນ​ຜູ້​ປະຕິບັດ ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສັດສາ​ວາ​ສິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ປະຕິບັດ​ແທນ.

      ຂຶ້ນ​ເຮືອບິນ ເຄື່ອງ​ບິນ ຫຼື ຍົນ​ແລ້ວແຕ່​ຜູ້​ຊິ​ເອີ້ນ ເພິ່ນ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຫ້າມ​ໃຫ້​ຜູ້ໂດຍສານ​ໄດ້​ອ່ານ ໄດ້​ພ້ອມ​ກັນ​ປະຕິບັດ ຖ້າ​ຫາກ​ໃຜ​ລະເມີດ​ລະບຽບ​ການ ຫຼື ຂໍ້​ຫ້າມ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່​ຄວາມ​ຜິດ ແລະ ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ ມື້ນີ້​ຜູ້​ຂຽນ​ຈຶ່ງ​ຢາກ​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ການ​ຂຶ້ນ​ເຮືອບິນ ຂອງ​ຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ຂໍ້​ຫ້າມ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ປະມວນ​ກົດໝາຍ​ອາຍາ​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້. ໃນ​ມາດຕາ 161 ໄດ້​ກຳ​ໄວ້​ວ່າ: ການ​ນຳ​ເອົາ​ອາວຸດ ວັດຖຸ​ລະເບີດ ຫຼື ທາດ​ເຄ​ມີ​ອັນຕະລາຍ ຂຶ້ນ​ເທິງ​ເຮືອບິນ ຫຼື ເຂົ້າ​ສະໜາມ​ບິນ ຫຼື ເຂດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ອຸປະກອນ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ການບິນ​ຈະ​ມີ​ໂທດ​ດັ່ງນີ້: ບຸກຄົນ​ຜູ້​ໃດ ຫາກ​ນຳ​ເອົາ​ອາວຸດ ວັດຖຸ​ອັນຕະລາຍ ຫຼື ວັດຖຸ​ໃດ​ໜຶ່ງ ທີ່​ສາມາດ​ກໍ່ໃຫ້ເກີດ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ເຮືອບິນ ຫຼື ເຂົ້າ​ສະໜາມ​ບິນ ຫຼື ເຂົ້າ​ໃນ​ເຂດ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ອຸປະກອນ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ການບິນ ຫຼື ເຂົ້າ​ສະໜາມ​ບິນ ໂດຍ​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ​ຈະ​ຖືກ​ລົງໂທດ​ຕັດ​ອິດ​ສະຫຼະ​ພາບ ແຕ່ ຫ້າ​ປີ ຫາ ສິບ​ປີ ແລະ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ​ແຕ່ 100.000.000 ກີບ​ຫາ 500.000.000 ກີບ.

      ໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ການ​ກະທຳ​ນັ້ນ ຫາກ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ຊີວິດ ສຸຂະພາບ ຫຼື ຊັບ​ສິນ​ຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ ຈະ​ຖືກ​ລົງໂທດ​ຕັດ​ອິດ​ສະຫຼະ​ພາບ​ແຕ່ ສິບ​ປີ ຫາ ຊາວ​ປີ ຫຼື ຕັດ​ອິດ​ສະຫຼະ​ພາບ​ຕະຫຼອດ​ຊີວິດ ແລະ ຈະ​ຖືກ​ປັບ​ໃໝ​ແຕ່ 500.000.000 ກີບ​ຫາ 1.000.000.000 ກີບ.     ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ໂດຍສານ ຫຼື ບຸກຄົນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ຫາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ກະທຳ ຫຼື ມີ​ການເຄື່ອນໄຫວ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼື ກຳລັງ​ສ້າງ ຫຼື ຄິດ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອບິນ ຫຼື ຂອບ​ເຂດ​ສະໜາມ​ບິນ ຫຼື ຕໍ່​ອຸປະກອນ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ຂອງ​ການບິນ ຈະ​ຕ້ອງ​ຮັບຜິດຊອບ​ຕາ​ມມາດຕາ​ນີ້ ຂອງ​ປະມວນ​ກົດໝາຍ​ອາຍາ.

error: Content is protected !!