ສຸມໃສ່ການພັດທະນາປະເທດ ຕາມທິດມີຄຸນນະພາບ ມີຈຸດສຸມ ຍຶນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ

    ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ຄັ້ງທີ IV ຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ເມສາ 2023 ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ ຈໍາປາສັກ ທ່ານ ໂນຣິຢູກິ ອິໂຕ ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ຕາງໜ້າອົງການໄຈກາ ປະຈຳລາວບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຄະນະພະແນກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

    ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂອບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານການ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ໄລຍະທີ 1 ແລະ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນງານພັດທະນາຄວາມສາມາດ ພາຍໃຕ້ແຜນດໍາເນີນງານການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ.

    ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການພັດທະນາປະເທດ ຕາມທິດມີຄຸນນະພາບ ມີຈຸດສຸມ ຍຶນຍົງ ແລະ ສີຂຽວ ສະນັ້ນ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນມີລັກສະນະວິທະຍາສາດ ມີຄຸນນະພາບ ປະສິດທິຜົນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.     ໂອກາດດຽວກັນ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນໄຈກາ (JICA) ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ ມາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສປປ ລາວ ທາງດ້ານນີ້ ແລະ ດ້ານອື່ນໆໃນໄລຍະຕໍ່ໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.

error: Content is protected !!