ລະວັງໄຟ ຈາກບັ້ງໄຟ

ເລື່ອງ​ມ່ວນ​ຫັ້ນ​ມ່ວນ​ໄດ້ ແຕ່​ຢ່າ​ໃຫ້​ເຖິງ​ມໍ­ລະ­ນາ​ມອດ​ມ້ຽນ ແນວ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ບໍ່​ດີ ຂໍ​ໃຫ້​ມີ​ສະ­ຕິ​ຕັ້ງ​ລະ­ວັງ​ໄພ​ໄວ້​ເນີ​ທ່ານ ຜີ​ມານ ມັນ​ຊິ​ມາ​ບຽດ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ສູນ​ສິ້ນ​ຊາດ​ຄົນ ວົນ​ແຕ່​ນຳ​ກອນ​ເຊີ້ງ ອັນ­ຕະ­ລາຍ​ພັດ​ບໍ່​ເບິ່ງ ບໍ່​ເຫິງ ທວນ­ໄຟ​ໃນ​ທໍ່​ບັ້ງ ມັນ​ຊິ​ດັງ​ປ້າງ​ໂປ້ງ ເຈົ້າ​ຊິ​ເຂົ້າ​ໂລງ​ດອກ​ນາ.

ໂດຍ: ສາວ​ສິ້ນ​ແຕ້ມ

error: Content is protected !!