ຢາກສະແດງລະວັງແປ່ງແງ່ງກາງທາງ

    ເສັ້ນທາງບໍ່ແມ່ນໂຮງກາຍະສິນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂີ່ລົດສະແດງແບບໂລດໂຜນ ເພື່ອອວດອ້າງຄວາມເກ່ງກ້າສາມາດ ການຂີ່ລົດແບບຊອກຫາເຫດຄືໃນຮູບກາຕູນນີ້ ເຂົາເອີ້ນວ່າ ແກ່ວງຕີນຫາສ້ຽນ ຄືຊອກຫາເຫດຮ້າຍໃສ່ຕົນເອງ ຖ້າຖືກແຕ່ຕົນຄົນດຽວກໍອາດສົມນ້ຳໜ້າ ແຕ່ຖ້າເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຫາຍກໍຄົງໜີບໍ່ມົ້ມມືກົດໝາຍ !.

error: Content is protected !!