ຕົວແທນນັກຮຽນເກ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 144 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງລະດັບຊາດ

ຕົວແທນນັກຮຽນເກ່ງຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 144 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງລະດັບຊາດ

ເປີດຊຸດຮຽນພາສາຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ການຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນ

ເປີດຊຸດຮຽນພາສາຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ການຫັນເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນ

ນັບແຕ່ 1996 ເຖິງ 22 ກຸມພາ 2023 ໄດ້ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ດິນທັງໜົດ 79.599 ກ່ວາເຮັກຕາ

ນັບແຕ່ 1996 ເຖິງ 22 ກຸມພາ 2023 ໄດ້ກວດກູ້ເນື້ອທີ່ດິນທັງໜົດ 79.599 ກ່ວາເຮັກຕາ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການວາງແຜນທຸລະກິດການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນການວາງແຜນທຸລະກິດການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ການບັນຊີເງິນສົດ

ບີຄວາສືບຕໍ່ສ້າງກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດຈຳນວນ 1.000 ກວ່າຄົນ ປະຈຳຢູ່ທີ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍ

ບີຄວາສືບຕໍ່ສ້າງກຸ່ມຜູ້ເຮັດວຽກສຶກສານິເທດຈຳນວນ 1.000 ກວ່າຄົນ ປະຈຳຢູ່ທີ 30 ເມືອງເປົ້າໝາຍ

ໄຊຍະບູລີ ທົບທວນການຈັດປະຕີບັດກົດໝາຍວຽກງານກາແດງລາວ

ໄຊຍະບູລີ ທົບທວນການຈັດປະຕີບັດກົດໝາຍວຽກງານກາແດງລາວ

ຫາລືເນື້ອໃນແບບສອບຖາມການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະທດຄັ້ງທີ 5

ຫາລືເນື້ອໃນແບບສອບຖາມການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະທດຄັ້ງທີ 5

ປີ 2023 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໜ້າວຽກສຳຄັນ

ປີ 2023 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໜ້າວຽກສຳຄັນ

ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາລະບານສິນຄ້າປີ 2022 ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ

ເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສາລະບານສິນຄ້າປີ 2022 ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ

error: Content is protected !!