ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນຕັດໃໝ່ ບ້ານໜອງບຶກໃຕ້.
ຕູ້ ປ.ນ 989


ແຟັກ: (+856-21) 212989
ໂທ: (+856-21) 212623 – 4

ຕິດຕໍ່ພົວພັນນັກຂ່າວ

ໂທ: (+856-21) 241 624

ອີເມວ: vtm.khao@gmail.com

ຕິດຕໍ່ລົງໂຄສະນາ

ໂທ: (+856-21) 212623

ອີເມວ: vtmlao@gmail.com

error: Content is protected !!